fbpx

Betlejemskie Światło Pokoju 16 grudnia dotarło do Żarek

Komendantka Hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej Dominika Moniak wraz z druhami z Żarek wręczyła Betlejemskie Światło Pokoju burmistrzowi Żarek Klemensowi Podlejskiemu i sekretarz Gminy Żarki Dominice Horoszko. Harcerze odwiedzili żarecki magistrat 16 grudnia.

Światło stanowi znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Wraz z komendantką przynieśli je: druh zastępowy Maksymilian Szecówka oraz druhowie Paweł Piotrowski i Fabian Ociepka. Chłopcy reprezentują 18 Drużynę Harcerską „Attilla” im. rtm. Witolda Pileckiego w Żarkach.

Światło do myszkowskiego hufca dotarło 11 grudnia. Przed Bożym Narodzeniem lampiony ze światłem trafiają do różnych osób i instytucji. Harcerze dzielą się w ten sposób radosną nowiną i krzewią wartości braterstwa i pokoju.

red.