Akcja zima w powiecie Myszkowskim 2021/2022

0
408
fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Prognozy pogody na przyszły tydzień nie są sprzyjające, gdyż nadejdzie ochłodzenie. Nocą można się spodziewać temperatur poniżej zera.


Zbliża się już okres zimowy, a razem z nim coroczna Akcja Zima, która prowadzona jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. PZD jest doskonale przygotowany i dysponuje niezbędnym wyposażeniem. Dodatkowo, sprawny system koordynacji przy zimowym utrzymaniu dróg oznacza współpracę z różnymi podmiotami, które odpowiedzialne są za ich stan.

W zakres utrzymania Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie wchodzi 167,9 km dróg powiatowych oraz 117,7 km dróg wojewódzkich. Łączna długość tych dróg, na których zostanie prowadzona akcja odśnieżania to 285,6 km.

Bardzo ważne jest to, by utrzymanie dróg stało na najwyższym poziomie. PZD co roku gromadzi materiały i przygotowuje sprzęt, by na bieżąco radzić sobie w czasie trudnych warunków.

Aby sprostać wymaganiom pogody, Powiatowy Zarząd Dróg wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w którego w skład wchodzą:

5 sztuk pługo-piaskarko-solarek,
2 sztuki pługo-piaskarek P-1,
1 sztuka równiarki samojezdnej,
1 sztuka ładowarki do odśnieżania,
1 sztuka ładowarki do załadunku materiałów,
2 sztuki ciągnika z pługiem i rozrzutnikiem do odśnieżania oraz posypywania chodników,
1 sztuka zamiatarki chodnikowej.

Oprócz sprzętu obcego przy z. u. d. pracować będzie również sprzęt PZD Myszków w skład którego wchodzą: 2 sztuki koparko-ładowarki “KOMATSU” i JCB. Łączna ilość sprzętu to 15, na każdym sprzęcie będzie pracować jeden operator.

Sprawny system koordynacji przy zimowym utrzymaniu dróg to współpraca z różnymi podmiotami, które są odpowiedzialne za ich stan, a podmiotami tymi są: gminy, Policja oraz Straż Pożarna.

Akcja zima w powiecie Myszkowskim 2021/2022 1
fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Telefony kontaktowe:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie 34 314 83 04 lub 314 89 96.
Telefon komórkowy dyżurny 509 557 093.

Dyżury prowadzone będą przez 24 godziny na dobę przez pracowników PZD, a sprzęt wykorzystywany będzie zgodnie z potrzebą oraz na wezwanie dyżurnych. Dyżurni przez cały okres zimowy będą sporządzać meldunki o stanie dróg oraz pracy sprzętu, które zostaną wysłane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Dodatkowo, na bieżąco będą udzielane informacje użytkownikom dróg o istniejących oraz przewidywanych warunkach na drogach. Cenne będą również informacje, które będą otrzymywane na bieżąco od Policji o stanie dróg.

K KIK