Policja oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie wspólnie dla bezpieczeństwa młodzieży

0
408
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Częstochowska policja wspólnie ze Starostwem Powiatowym Częstochowy organizuje dwie kampanie społeczne „Błyszczę przykładem” i „Nienawiści mówię NIE”.

Mają one na celu przede wszystkim popularyzowanie prawidłowej postawy wśród dzieci oraz młodzieży, która dotyczy ich własnego bezpieczeństwa.

Inauguracja kampanii odbyła się 19 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego. Komendant Miejski Policji w Częstochowie insp. Dariusz Atłasik wspólnie ze Starostą Częstochowskim Krzysztofem Smelą a także z Zastępcą Oddziału KRUS w Częstochowie Krzysztofem Sosnowskim objęli patronat nad działaniami profilaktycznymi, które dotyczą bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. W ramach działań zostaną zrealizowane dwie kampanie w 2021 i 2022 roku. Pierwsza z nich „Nienawiści mówię NIE”, jest skierowana do dzieci oraz młodzieży, wśród których współcześnie hejt jest jednym z najważniejszych obszarów tematycznych, a dodatkowo w dobie pandemii Covid-19 przeniósł się w większości do Internetu.

Przy współpracy Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie z Wydziałem Edukacji a także Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w okresie od 18 listopada do 10 grudnia zostanie zrealizowany konkurs dla szkół średnich z terenu powiatu częstochowskiego na logo kampanii. Celem tego konkursu jest przede wszystkim zwrócenie uwagi młodzieży na problem mowy nienawiści, która w obecnych czasach najczęściej pojawia w Internecie oraz zachęcenie ich do wspólnych działań. Starostwo Powiatowe w Częstochowie zachęca do wzięcia w nim udziału, dla najlepszych twórców będą czekać atrakcyjne nagrody. Ponadto zostaną przeprowadzone prelekcje, podczas których profilaktycy z Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie omówią tematykę mowy nienawiści i tematykę odpowiedzialności karnej nieletnich wśród uczniów ze szkół średnich z terenu powiatu częstochowskiego.

Kolejnym działaniem jest kampania p.n. „Błyszczę przykładem”. Tutaj podstawą działania jest przede wszystkim promowanie właściwych postaw oraz zachowań w sytuacji zagrożenia i zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Akcja ta zrealizowana zostanie wspólnie z partnerem KRUS Częstochowa, składać się będzie z następujących etapów:

Policja oraz Starostwo Powiatowe w Częstochowie wspólnie dla bezpieczeństwa młodzieży 1
fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie

W okresie od 18 listopada do 24 grudnia zrealizowane zostaną prelekcje, podczas których profilaktycy z Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie omówią tematykę zagrożeń, które będą dotyczyć dzieci oraz młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego, zgodnie z założeniami akcji wojewódzkiej „Mamo, Tato, tutaj jestem!” i działań „GADKI z psem”.

Podczas tego samego okresu co został wymieniony wyżej podczas prelekcji i akcji promocyjnych będą rozdawane odblaski, które promują założenia kampanii oraz zwracające uwagę na zagrożenia niechronionych uczestników ruchu drogowego.

W okresie od 18 listopada do 10 grudnia ogłoszony zostanie konkurs w formie rozwiązywania krzyżówki, który będzie skierowany do szkół podstawowych z terenu powiatu częstochowskiego.

Nawiązana współpraca jest przełomem w stronę innowacyjnej profilaktyki, której przyświeca jedna najważniejsza idea : „Jeżeli poprzez nasze działania sprawimy, że przynajmniej jedno życie ludzkie zostanie uratowane, to warto poświęcić na to wszystkie środki i możliwości jakie posiadamy”.

K KIK