fbpx

Akademia Soward: Dzięki International Curriculum budujemy kapitał dziecka. Globalnie! [ROZMOWA]

Program International Curriculum, który proponuje Akademia Soward, wyróżnia częstochowską szkołę nie tylko na tle lokalnym, ale też krajowym. – Od lat według podobnych programów uczą się dzieci w szkołach brytyjskich, i amerykańskich – podkreślają twórcy Akademii – Dorota i Cezary Wosińscy.

Program, które oferuje Akademia Soward stawia na nowoczesne kompetencje. To sposób na zabezpieczenie przyszłości uczniów?

Dorota Wosińska: Dokładnie, nasz program wzorowany jest na najlepszych międzynarodowych programach szkół podstawowych na świecie. Od lat według podobnych zasad uczą się dzieci w szkołach brytyjskich i amerykańskich. Dzielimy przekonanie coraz bardziej powszechne wśród fachowców od edukacji, że w obliczu cyfryzacji, automatyzacji, internetu i sztucznej inteligencji należy zmienić myślenie na temat przyszłości dzieci i inaczej spojrzeć na ich edukację. Zapewnić im taka szkołę i taki program, aby otrzymało umiejętności  radzenia sobie w świecie przyszłości. Chcemy, żeby była ona maksymalnie bezpieczna, a nasi uczniowie wyrośli na liderów XXI w.

Cezary Wosiński: Dodam tylko, że program ten wyróżnia nas nie tylko na tle szkół lokalnych, ale też ogólnopolskich. Nazwaliśmy go International Curriculum. To efekt naszych wieloletnich doświadczeń jako nauczycieli akademickich i założycieli szkoły, to również plon pracy naszego zespołu i synergicznej współpracy z naszymi partnerami z zagranicy i z Polski. Mam na myśli Brain Child Learning, czylispecjalistów w zakresie rozwoju dzieci i Grupy Edukacyjnej Soward (właściciela 20 szkół zajęć dodatkowych dla dzieci w naszym kraju).

Akademia Soward: Dzięki International Curriculum budujemy kapitał dziecka. Globalnie! [ROZMOWA] 2
fot. Akademii Soward

Podkreślacie, że program opiera się na czterech filarach kluczowych dla rozwoju dziecka. Jakie to podstawy?

D.W.: Język obcy, Sprawny umysł, Umiejętności Życiowe i Zdrowe Ciało. Pracowaliśmy nad nim przez ostanie trzy lata. Pandemia koronawirusa trochę wstrzymała prace, stawiając przed nami zadania, których nie byliśmy w stanie przewidzieć jak zdalna nauka, choroby, kwarantanny, zastępstwa – niespodziewana szkolna rutyna.

C.W.: Dzięki fantastycznej pracy zespołu Soward Academy, Soward Smart Kids, Brainy Polska, Grupy Edukacyjnej Soward oraz wsparciu naszych zagranicznych partnerów BCL i Alohajesteśmy gotowi przedstawić program, który dopracowaliśmy w najdrobniejszych szczegółach. Dzięki niemu dzieci otrzymają sprawdzoną, międzynarodową jakość edukacji.

Dlaczego zdecydowali się go Państwo zaprezentować właśnie teraz?

D.W.: To szczególny czas, wcześniej pandemia, teraz wojna w Ukrainie, postawiła dzieci przed niezwykle trudnymi wyzwaniami. Izolacja społeczna, uzależnienie od mediów, spadek motywacji, problemy z koncentracją i realizacją zadań szkolnych sprawiają, że uczniowie tracą cenny czas.
Jesteśmy w posiadaniu rozwiązań edukacyjnych, które są doskonałą receptą na te bolączki i chcemy jak najszybciej dać je naszym Sowardianom.

C.W.: Nasze badania własne, doświadczenia naszych zaprzyjaźnionych dyrektorów oraz najnowszy raport NIK mówią, że pandemia wpłynęła na nasilenie lęków, poczucia wyobcowania, a także na zaburzenia relacji z rówieśnikami oraz rodziną.

Stawiacie na sprawdzone metody?

C.W.: Elementy programu International Curriculum były już dostępne dla Sowardian w postaci zajęć popołudniowych i duża grupa dzieci w nich uczestniczyła. Dużo było też głosów rodziców, że zajęcia są bardzo potrzebne, jednak liczba lekcji w Akademii uniemożliwia uczestnictwo. Dlatego zdecydowaliśmy się włączyć je do planu lekcji w szkole, tworząc tym samym kompleksowy program edukacyjny dla naszych dzieci.

D.W.: International Curriculum rozwiązuje problemy postpandemiczne dziecka, wzmacnia jego mocne strony i rozwija umiejętności niezbędne do rozwoju kariery w przyszłości, ale przede wszystkim szczęśliwego życia.

Akademia Soward: Dzięki International Curriculum budujemy kapitał dziecka. Globalnie! [ROZMOWA] 3
Cezary, Julia i Dorota Wosińscy (fot. Soward Academy)

Brzmi przekonująco, jednak najważniejsze są szczegóły. Proszę zdradzić co znalazło się w programie?

D.W.: Zajęcia obowiązkowe, czyli ministerialna podstawa programowa, pozostają  bez zmian. W programie znalazł się oczywiście język angielski – 10 lekcji w tygodniu. Będziemy realizować go w oparciu o program British Curriculum (Brytyjski Narodowy System Nauczania), który zawiera język angielski ogólny, science i maths od pierwszej klasy po angielsku jako uzupełnienie tradycyjnej podstawy programowej.

C.W.: Z kolei od klasy 4. wprowadzamy przedmiot Cambridge Examination. Dzięki temu Sowardianie uczyć się będą brytyjskiego języka angielskiego i otrzymają możliwość zdobywania międzynarodowych certyfikatów językowych. Ich posiadanie buduje poczucie wartości dziecka, daje zewnętrzne potwierdzenie jakości kształcenia w Soward Academy. W tych samych rocznikach wprowadzimy też konwersacje z native speakerem.

A co ze starszymi rocznikami?

D.W.: W klasie 7. nasza młodzież uczestniczyć będzie w anglojęzycznych warsztatach mindfulness, uważności, koncentracji, świadomego oddechu i panowania nad stresem. „School of Intercultural Skills” to szkoła kompetencji międzykulturowej nauczy młodzież współpracy z przedstawicielami innych kultur.

C.W.: Nie zapominajmy, że w klasie 7. rozpoczynają się zajęcia specjalistycznego języka angielskiego w ramach Akademii Młodego Lekarza i Akademii Młodego Prawnika. Warsztaty anglojęzyczne, które dadzą uczniom możliwość poznania języka specjalistycznego dla danego zawodu oraz – w formie zabawy – zapoznania się z podstawowymi elementami pracy w zawodzie. Dodatkowo, w ramach akademii uczyć będziemy szacunku dla prawa i zdrowego stylu życia.

Dla klas 8. przewidzieliśmy zaś kurs przedsiębiorczości i angielskiego języka biznesu. Zabawa w firmę, biznes plan, szacunek dla pieniądza – to niektóre elementy tych warsztatów.

Akademia Soward: Dzięki International Curriculum budujemy kapitał dziecka. Globalnie! [ROZMOWA] 4
fot. Akademii Soward

Co, oprócz języków – tu dodam, że oferujecie również od pierwszej klasy zajęcia z niemieckiego i hiszpańskiego – wyróżnia program Akademii Soward?

C.W.: Oprócz programu językowego, elementem wyróżniającym nasz program na tle kraju i programów innych szkół podstawowych jest trening kognitywny, który wzmacnia potencjał wykonawczy mózgu. Programy Brainy wprowadzone do programu nauczania wtedy, kiedy to najbardziej skuteczne, wspierają rozwój mózgu dziecka, wzmacniają zmysły i jego potencjał intelektualny, kreatywność, intuicję, naturalne talenty. Ćwiczą pamięć, koncentrację, panowanie nam emocjami, rozwijają inteligencję matematyczno-logiczną, uczą niewiarygodnie szybkiego liczenia, mnożenia, dzielenia i pierwiastkowania w pamięci 5-cio cyfrowych liczb. Naukowa metoda Brainy SE uczy aktywnego osiągania stanu ALFA (optymalnego stanu uczenia się) Optimal Learning State – dzięki czemu nasi uczniowie szybciej i skuteczniej będą się uczyć. Języków i innych przedmiotów.

D.W.: Wprowadzamy więc profesjonalnie przygotowany program nauczania kompetencji społecznych dla naszych dzieci, w formie przyjaznych dziecku warsztatów z wykorzystaniem grywalizacji. I tak: w klasie 5. dzieci nauczą się odporności psychicznej, inteligencji emocjonalnej, uważności i mindfulness, a klasie 6.  poczucia wartości, budowania relacji, asertywności i przedsiębiorczości. Każdy moduł trwa ok. trzy miesiące (jedna lekcja w tygodniu). Nauczymy Sowardian również wystąpień publicznych i medialnych i autoprezentacji w ramch Media School – Akademii Młodego Dziennikarza. To w klasie 6. Z kolei za rozwój kompetencji cyfrowych, informatycznych i inżynieryjnych odpowiada nasza School of IT. W jej ramach Sowardianie poznają programowanie i druk 3D, robotykę i inżynierię.

A co z czwartym filarem?

C.W.: To wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas odpowiada za pierwsze trzy filary. Czwarty filar, czyli zdrowe ciało to nasza szkoła sztuk walki. Dzięki współpracy
z profesjonalnymi trenerami nauczymy Sowardian aikido, samoobrony, karate i krav magi dla dzieci. Ich ciała będą sprawne, a umysły zdolne do kontroli emocji i panowania nad sobą.

D.W.: Całość programu daje spójny nowoczesny model absolwenta Soward Academy, który świetnie włada angielskim, zna drugi język na poziomie swobodnej komunikacji. Ma super sprawny mózg, rozwinięte umiejętności życiowe, kompetencje społeczne, potrafi panować nad stresem, nie boi się wyzwań.

C.W.: Dzięki International Curriculum budujemy kapitał dziecka. Globalnie!

Rozmawiała Zuzanna Suliga

Więcej o Soward Academy – Międzynarodowej Szkole Podstawowej w Częstochowie na akademia.soward.eu i www.facebook.com/sowardacademy.

Czytaj także: W Soward Smart Kids wierzymy, że każde dziecko nosi w sobie mistrzowski potencjał [ROZMOWA]