„Życie na wsi!” – Konkurs plastyczny dla placówek wychowania przedszkolnego

0
985

Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza wszystkie placówki wychowania przedszkolnego z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Życie na wsi!”.

W całym kraju od 1 września do 30 listopada 2020 roku trwa Powszechny Spis Rolny. Z tej okazji Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza wszystkie placówki wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) z województwa śląskiego do wzięcia udziału w konkursie „Życie na wsi!”.

Celem konkursy plastycznego jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego, rozwijanie umiejętności plastycznych, oraz kreatywności małych dzieci. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny.

Placówki przedszkolne muszą spełnić następujące warunki:

  • zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępują do konkursu;
  • wyrażają zgodę i akceptują warunki Regulaminu, w tym zapoznały się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagród i ją w pełni akceptują;
  • zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

Tematyką konkursu jest, jak sam tytuł mówi, „Życie na wsi”. Prace można wykonać dowolną techniką (farby, kredki, wydzieranki, mieszane, itp.) w formacie A4.

Uczestnik może nadesłać maksymalnie 3 prace plastyczne wraz z wypełnionym Zgłoszeniem udziału na pocztę (ul. Owocowej 3, 40-158 Katowice) z dopiskiem – Konkurs Plastyczny „Życie na wsi”, w terminie do 30 października 2020 roku.

Prace przekazane na konkurs muszą być wyłącznie pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela, które nie mogą być opatrzone danymi osobowymi autora pracy.

Wyłonione Jury będzie oceniać kreatywność, staranność wykonania oraz zgodność z tematyką konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 17.11.2020 roku na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo zostaną powiadomieni na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

„Życie na wsi!” - Konkurs plastyczny dla placówek wychowania przedszkolnego 1
Fot: Urząd Statystyczny w Katowicach