W Radomsku zutylizowano ponad 51 ton szkodliwego azbestu

0
851
A fragment of a gray slate roof of an old sample made of asbestos material

Dzięki finansowemu wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2020 roku w Mieście Radomsko zutylizowano ponad 51 ton szkodliwych odpadów zawierających azbest.

„Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Radomska” to zadanie, które było zrealizowane w 2020 roku na terenie Radomska. W jego realizacji pomogło finansowe wsparcie WFOŚiGW w Łodzi, w wysokości 17 942 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 20 319 zł.

Jak sama nazwa mówi, zadanie polegało na odbiorze, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest pochodzący z demontażu pokryć dachowych budynków znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Radomska.

Łącznie zostało zutylizowanych ponad 51 ton odpadów zawierających azbest, który ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka przebywającego w jego otoczeniu.