fbpx

ZUS: Kiedy można skorzystać z zasiłku opiekuńczego?

Według przepisów ZUS, osoby podlegające ubezpieczeniu, mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego na czas opieki nad chorym członkiem rodziny np. dzieckiem, małżonkiem, rodzicem, bratem czy teściową. Przepisy określają na ile dni w roku kalendarzowym można otrzymać zasiłek.

60 dni można otrzymać na opiekę nad chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat, zdrowym dzieckiem do ukończenia 8 lat w określonych sytuacjach (np. z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka lub przedszkola, do którego dziecko uczęszcza).

Prawo do zasiłku mają na równi matka i ojciec dziecka, jednak zasiłek może otrzymać za dany okres tylko jeden z rodziców. Zasiłek opiekuńczy przysługuje gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę. Nie dotyczy to opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2.

30 dni można otrzymać na opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, które ukończyło 8 lat, ale ma mniej niż 18 lat – w związku z porodem, chorobą albo pobytem w szpitalu małżonka lub rodzica dziecka, który stale opiekuje się dzieckiem, chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, ale ma mniej niż 18 lat.

Trzydziestodniowy limit dni zasiłkowych przysługuje, jeśli dziecko niepełnosprawne ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz potrzebą stałego współudziału opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

LN/UM Częstochowy