fbpx

Zgubiłeś ważną rzecz? – Ogłoszenia o rzeczach znalezionych

To szukaj jej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lublińcu jest komórką organizacyjną, która została powołana do odbierania zawiadomień o znalezieniu, przyjmowania oraz przechowywania tych rzeczy oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru czy udzielenia wyjaśnień osobom zgłaszającym istnienie ich praw.

Wydział ten znajduje się w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9, pok. Nr 5h, na parterze w budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych.

Wydział pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30, pod numerem telefonu 530 297 128.

Pouczenie:


Zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu cywilnego rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.

Warunkiem odebrania rzeczy znalezionej jest złożenie szczegółowego opisu tej rzeczy lub przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo własności.

Starostwo Powiatowe w Lublińcu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny znalezionych rzeczy.

Ogłoszenia o rzeczach znalezionych znajdziecie TUTAJ.

Zgubiłeś ważną rzecz? - Ogłoszenia o rzeczach znalezionych 2
mat. Starostwo Powiatowe w Lublińcu

K KIK