Odznaczony grób „Tobie Polsko” w Żarkach

0
655
fot. UGiM w Żarkach

Grób św. Franciszka Jędrychy został odznaczony Znakiem Pamięci „Tobie Polsko”.

Grób św. Franciszka Jędrychy, który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej oraz III Powstaniu Śląskim został odznaczony Znakiem Pamięci „Tobie Polsko”. Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafialnym w Żarkach 20 października. Uczestnikami uroczystości byli między innymi córka Franciszka Jędrychy Anna Cicha razem z mężem Zbigniewem Cichym oraz Małgorzata Jędrycha Gorczyca z mężem Stanisławem. Pani Małgorzata to wnuczka Józefa Jędrychy, brata pana Franciszka. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Oddział IPN w Katowicach. Podczas uroczystości byli również obecni przedstawiciele Gminy Żarki: burmistrz Klemens Podlejski, przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Pompa, sekretarz Dominika Horoszko. Odbył się poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Żarkach, a także harcerzy z hufca Zemi Myszkowskiej wspólnie z Magdaleną Brzegowską, dyrektor MGOK w Żarkach. Modlitwę odmówił ksiądz proboszcz Stanisław Kotyl.

Akcja miała na celu uhonorowanie powstańców śląskich, spoczywających na terenie województwa śląskiego.

Franciszek Jędrycha urodził się 8 marca 1897 roku. Służył on w 20 Pułku Ziemi Krakowskiej. W latach 1919-1920 wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Był uczestnikiem walk w obronie Lwowa. W 1921 roku uczestniczył w w II Powstaniu Śląskim. W czasie II wojny światowej udzielał pomocy Żydom. Zmarł 26 listopada 1967 roku. Wychował 9 dzieci.

Akcja oznaczania grobów znakiem pamięci jest opracowana przez Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Katowicach. Rozpoczęła się ona 5 lipca bieżącego roku czyli dokładnie w setną rocznicę zakończenia III powstania śląskiego. Znak pamięci „Tobie Polsko” ma formę proporczyka w rozmiarach około 20 na 8 centymetrów, który wykonany jest z porcelany nagrobnej. Została na nim umieszczona inwokacja „Tobie Polsko”, pod którą znajduję się wizerunek orła otoczonego datami powstań, a poniżej znajdują się napisy „Grób Powstańca Śląskiego” oraz „Instytut Pamięci Narodowej”. Proporzec był wzorowany na sztandarze powstańczym „Tobie Polsko”, który był wykonany na początku 1920 roku, w pracowni przy redakcji „Katolika” w Bytomiu. W chwili obecnej znajduję się on w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny.

K KIK