fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaEdukacjaZespół Szkół Technicznych w Częstochowie - nie tylko budowlane tradycje

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie – nie tylko budowlane tradycje

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie to przede wszystkim szkoła o tradycjach budowlanych, ale poza zawodowym charakterem może też pochwalić się inicjowaniem wielu projektów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych i konkursów przedmiotowych. Niektóre z nich są nowe, a niektóre są kontynuacją inicjatyw, które na stałe wpisały się w kalendarz miejskich wydarzeń.

Projekty historyczne:

Uroczystości upamiętniające 100. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego odbyły się 3 maja w Częstochowie na skwerze Solidarności oraz na cmentarzach św. Rocha i Kule. Najpierw złożone zostały kwiaty przy pomniku uczestników Powstań Śląskich na skwerze Solidarności. Następnie delegacja udała się na cmentarz św. Rocha, gdzie na mogiłach powstańców śląskich złożono kwiaty i zapalono znicze. Na cmentarzu Kule, uczniowie naszej szkoły z klas mundurowych pełnili wartę honorową oraz wzięli udział w akcji odszukania i zapalenia zniczy na grobach spoczywających tam powstańców śląskich.

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Gala wręczenia nagród w Częstochowskich Konkursach Historycznych

Powstania Śląskie to trzy zrywy narodowe ludności polskiej Górnego Śląska. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odeszli na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii. W związku z Uchwałą Senatu RP ustanawiającą rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich Urząd Miasta Częstochowy oraz Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego oraz Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowali Multimedialny Konkurs Historyczny „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich”.

Głównym celem konkursu było upamiętnienie powstań śląskich w kontekście historycznych związków z Częstochową i częstochowianami. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z miasta Częstochowy, których zadaniem było przygotowanie prac multimedialnych na temat częstochowian zaangażowanych w działania powstańcze w latach 1919-1921.

29 kwietnia 2021 roku w V LO im. Mickiewicza odbyło się podsumowanie konkursu „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich”. Odbyło się również wręczenie nagród dla laureatów Przedsięwzięcia Edukacyjnego „Dęby Katyńskie w Częstochowie” oraz VII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Katyniu „W tablicach katyńskich pamięci zapisane”, których współorganizatorem był również Samorządowy Ośrodek Doskonalenia. Podczas wydarzenia miało miejsce przekazanie pamiątkowej flagi, którą w 1978 roku na Jasną Górę przekazali przedstawiciele kadry oficerskiej II Rzeczpospolitej. Znajduje się na niej m.in. podpis generała Mieczysława Boruty-Spiechowicza. 

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Realizacja projektu edukacyjnego „Częstochowa a Cud Wisły”

W roku szkolnym 2019/2020 częstochowskie społeczności szkolne oraz instytucje kulturalno-oświatowe podjęły trud realizacji projektu edukacyjnego „Częstochowa a Cud Wisły”, którego celem było upamiętnienie 100-lecia Bitwy Warszawskiej, a także wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Założeniem projektu było również przedstawienie historycznej spuścizny miasta Częstochowy. Pomysłodawcą i inicjatorem projektu edukacyjnego „Częstochowa a Cud Wisły” był Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie – p. Rafał Piotrowski. W organizację projektu zaangażowane były częstochowskie szkoły i instytucje.: m.in. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Muzeum Częstochowskie, Miejska Galeria Sztuki. Projekt edukacyjny „Częstochowa a Cud Wisły” przebiegał etapowo, chociaż niektóre działania zaplanowane przez organizatorów musiały zostać zrealizowane w formie dostosowanej do sytuacji epidemicznej w kraju. W zawiązku z powyższym projekt był również kontynuowany w roku szkolnym 2020/2021.

Inauguracja projektu edukacyjnego miała miejsce w czasie konferencji  „Częstochowianie wobec Niepodległej”. Zaproszenie goście oraz  częstochowska młodzież szkolna pod opieką nauczycieli mieli okazję obejrzeć film „Śladami Józefa Piłsudskiego w Częstochowie”. Następnie zgromadzeni wysłuchali referatów przygotowanych przez uczennice i uczniów częstochowskich szkół. Referenci zaprezentowali sylwetki wybitnych częstochowian zaangażowanych w działania wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921: gen. Stanisława Burhardt – Bukackiego, ppłk Kazimierza Karola Buslera, gen. Mariana „Żegotę” Januszajtisa, gen. Gustawa „Orlicz” Dreszera, gen. Janusza Juliana Głuchowskiego.

W ramach realizacji projektu edukacyjnego przeprowadzony został konkurs plastyczny „Częstochowa a Cud Wisły”. W ramach konkursu uczniowie szkół podstawowych mieli zadanie wykonać pracę plastyczną upamiętniającą 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r. i  wydarzeń wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921 w kontekście historycznych związków z  Częstochową i częstochowianami.

We wrześniu 2020r. Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zorganizował konkurs historyczny „Częstochowscy bohaterowie w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1921” dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu było zaprezentowanie sylwetek częstochowian zasłużonych na frontach wojny polsko – bolszewickiej w formie prezentacji multimedialnej, słuchowiska lub filmu, natomiast konkurs na scenariusz lekcji „Częstochowscy bohaterowie w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1921” skierowany był do nauczycieli częstochowskich szkół.

Dzięki realizacji projektu upamiętniliśmy 100-lecie Bitwy Warszawskiej, a także wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921 w kontekście historycznych związków z Częstochową i częstochowianami. Młodzież częstochowskich szkół wykazała się postawą patriotyczną pogłębiając wiedzę z historii Polski, a także poznając i propagując dzieje Małej Ojczyzny.

Projekty zawodowe:

Konkurs „Kolory Wiosny 2021” w Zespole Szkół Technicznych

22 kwietnia to Światowy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Urząd Miasta Częstochowy we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Częstochowie włączył się w obchody Dnia Ziemi, organizując konkurs „Kolory Wiosny 2021”, skierowany do przedszkolnych placówek miejskich. Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk ufundował nagrody pieniężne dla laureatów konkursu z przeznaczeniem na zagospodarowanie przedszkolnych ogrodów dydaktycznych.

W konkursie „Kolory Wiosny 2021” wzięło udział 41 placówek przedszkolnych z Częstochowy. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej „Wiosenne kwiaty z Ekorabaty” oraz aranżacja „Wiosennego Kącika Przyrodniczego”. W trakcie uroczystości 23 kwietnia 2021 r. dyplomy uczestnictwa w konkursie oraz bony pieniężne wręczyli laureatom Dariusz Kapinos – Przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Częstochowy i Rafał Piotrowski – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie
Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie

Projekty polonistyczne:

W tym roku ZST jest organizatorem V edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11 czerwca.

Organizacja tej uroczystości stała się szkolną tradycją, ponieważ technikum i branżowa szkoła pierwszego stopnia w Zespole Szkół Technicznych noszą imię naszego Wielkiego Papieża Polaka. ­ To dla nas zaszczyt, że Jan Paweł II jest naszym patronem, dlatego chcemy popularyzować jego poezję, uwrażliwiać młodych ludzi na jej etyczne, dydaktyczne i patriotyczne przesłanie – deklarują przedstawiciele ZST.

Do tej pory zorganizowano dwie edycje powiatowe konkursu i cztery wojewódzkie. W tym roku honorowymi patronami uroczystości są: Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwiga Wiśniewska, Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo i Przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski. Medialnie wsparli nas: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Telewizja Polska oddział w Katowicach, Radio „Jasna Góra” i Radio „Fiat”.

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa szkoła została zmuszona do zmiany formuły konkursu. Młodzi recytatorzy nagrywali swoje recytacje i przesyłali je do biura organizatora. Na zaproszenie Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie odpowiedziało wielu uczniów, nauczycieli, którzy nie szczędzili trudu i pracy w przygotowanie recytacji niełatwej poezji naszego ukochanego Papieża Jana Pawła II. Dzięki ich pracy i zaangażowaniu, w tegorocznej, piątej już edycji wzięło udział ponad 140 uczestników ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Czytaj także: Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie – tradycja i nowoczesność

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -