fbpx

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zaprasza na Dzień Otwarty

W czwartek, 16 marca zaplanowano Dzień Otwarty w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 przy ul. Czecha 15 Częstochowie. Będzie to znakomita okazja, by zapoznać się z ofertą placówki, jej kadrą i bazą dydaktyczną.

W Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie (ul. Czecha 15) trwa rekrutacja na rok szkolny 2023/2024. Zapisy obowiązują do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45 oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2.

Placówka oferuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób w wieku od 3. do 25. roku życia. Szkoła zapewnia edukację oraz rewalidację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi (takimi jak m.in. wada wzroku, słuchu, autyzm czy niepełnosprawność ruchowa).

Do największych atutów szkoły należy to, że stawia ona przede wszystkim na edukację, terapię i bezpieczeństwo. Nauka odbywa się w kameralnych grupach pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Co ważne, uczniowie mogą liczyć na indywidualną pomoc specjalistów takich jak np. logopeda, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, specjalista ds. autyzmu czy rehabilitant ruchowy.

ZSS nr 45 zapewnia profesjonalne terapie, w tym m.in. Tomatis, AAC, Biofeedback, TUS, terapia ręki czy dogoterapia. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice mogą liczyć na wsparcie psychologiczne.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zaprasza na Dzień Otwarty 5
fot. Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, klasy wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt. Przy placówce znajduje się także nowoczesny i bezpieczny plac rekreacji ruchowej.

Zostając przy wspomnianym już bezpieczeństwie, to budynek szkoły oraz jego otoczenie zostało w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Uczniowie mogą liczyć na codzienną opiekę pielęgniarki. ZSS nr 45 wyposażony jest w monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Lokalizacja placówki zapewnia również dogodny dojazd środkami miejskiej komunikacji publicznej.

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zaprasza na Dzień Otwarty 6
Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie

Ofertę szkoły będzie można lepiej poznać podczas Dnia Otwartego, który odbędzie się 16 marca od godz. 9.30 do 12. Kontakt: tel. 34 324 65 35, e-mail: zss45@edukacja.czestochowa.pl.

Więcej informacji: zss45.edu.pl.

red.