fbpx

XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy – plan zabezpieczenia

Pielgrzymka odbędzie się 18 i 19 września. Jak zawsze przy okazji wszelkich większych wydarzeń tego typu, miasto zajmie się jej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie medyczne:

W Miejskim Szpitalu Zespolonym przy ul. Mirowskiej 15 oraz ul. Królowej Bony 1/3 zostanie uruchomiona Izba Przyjęć: (telefon do izby przyjęć MSZ ul. Mirowska 15: (34) 370-21-70, (34) 370-22-70, telefon do izby przyjęć MSZ ul. Królowej Bony 1/3 (34) 370-26-40, (34) 370-26-41).

W izbie przyjęć będą przyjmowani wszyscy pacjenci wymagający pomocy lekarsko-pielęgniarskiej.

Oddziały lekarskie będą pracowały w systemie całodobowym. Odpowiedzialni za zabezpieczenie medyczne będą lekarze dyżurujący w danym dniu w izbie przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego.

SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie 19 września od godziny 9.00 do zakończenia uroczystości zapewni dwie karetki S/P zlokalizowane w Pasażu Biskupa Bareły.

Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologiczne zapewnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie pod numerem telefonu alarmowego 661-868-810.

Droga ewakuacji medycznej – pasaż Biskupa Bareły:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z Miejskim Zarządem Dróg przygotuje parkingi do wzmożonego ruchu pielgrzymkowego (ul. Oleńki, Rynek Wieluński).

Dodatkowo w ramach potrzeb mogą zostać udostępnione parkingi samochodowe przy ul. Ks. Kordeckiego 99 (Park Wypoczynkowy „Lisiniec”) oraz przy ul. Kubiny.

Zabezpieczenia komunalne miasta:

18 września  (do godziny 9.00) zostanie ustawionych 10 przenośnych kabin WC z umywalkami: (od strony ul. 3-go Maja (na trawniku przy gruszy) – 6 kabin, na Pasażu Bareły od strony ul. 7 Kamienic – 4 kabiny).

XXXIX Pielgrzymka Ludzi Pracy – plan zabezpieczenia 2
fot. UM Częstochowy

Zadania służb inspekcji i straży:

Straż Miejska  w dniach 18-19 września zapewnia drożność Pasażu Bareły jako drogi ewakuacyjnej. Lokalizacja Patroli Straży Miejskiej w uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Częstochowie.

Miejski Zarząd Dróg wraz z Policją zapewnia bezpieczną organizację ruchu na podstawie uzgodnionego projektu zmian organizacji ruchu w strefie podjasnogórskiej w sezonie pielgrzymkowym 2021 roku o ustawieniu zapór na ulicy Klasztornej decyduje Klasztor na Jasnej Górze.

Centrum Usług Komunalnych od dnia 18 września zapewni dodatkową ilość kontenerów i koszy na śmieci w rejonie Jasnej Góry.

Dane teleadresowe przedsiębiorstw zabezpieczających poszczególne sektory miasta są dostępne w Miejsko-Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Miejsko-Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – dyżurny MPCZK 18-19 września – tel. (34) 378-51-01 (102), fax (34) 378-51-03.

Naczelnik Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy jest koordynatorem zespołu do spraw zabezpieczenia pielgrzymkowego.

K KIK