21 tysięcy złotych dla Mykanowa i Poczesnej

0
444
fot. Starostwo Powiatowe Częstochowa

Niepełnosprawni mieszkańcy powiatu częstochowskiego mogą liczyć na wsparcie w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III.

15 września w siedzibie Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach odbyło się oficjalne podpisanie dwóch umów. Pierwsza z nich dotyczyła dofinansowania zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych z Gminy Mykanów do placówek rehabilitacyjnych, które mieszczą się poza gminą. Projekt dofinansowano kwotą 105 00,00 zł.

Druga umowa zaś obejmuje dofinansowanie projektu pt. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy w Poczesnej do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez modernizację istniejącego tarasu, dojścia i podjazdu. Budowa windy wewnętrznej oraz adaptacja pomieszczeń na klatce schodowej na pomieszczenia higieniczno – sanitarne z dostępem dla osób niepełnosprawnych”. Projekt także został dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III w kwocie 105 043,97 zł.

Obie umowy zostały podpisane przez Starostę Częstochowskiego Krzysztofa Smelę oraz Członka Zarządu Powiatu Henryka Kasiurę i Dyrektora Oddziału Śląskiego PFRON Jana Wrońskiego. Realizatorami planowanych przedsięwzięć będą Gminy wnioskujące do Powiatu o środki finansowe PFRON.

21 tysięcy złotych dla Mykanowa i Poczesnej 1
fot. Starostwo Powiatowe Częstochowa

K KIK