fbpx

Uniwersytet. Zagraniczne wystawy naszych akademików

Częstochowscy plastycy pokazali swoje prace na wystawie KIERUNEK → GRAFIKA, PRZYSTANEK: BANSKÁ BYSTRICA. Wernisaż odbył się 30 kwietnia, a jego miejscem była Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Jej kuratorem był dr Witalij Bohatyrewicz.

Witalij Bohatyrewicz z częstochowską uczelnią związał się w 2010 roku, podejmując na niej pracę jako Asystent na Wydziale Sztuki. Obecnie, już z tytułem doktora, pracuje w Katedrze Grafiki Wydziału Sztuki w częstochowskim Uniwersytecie Jana Długosza. Prowadzi zajęcia z historii sztuki oraz pracę badawczą (aktualnie finalizuje pracę nad wnioskiem w zakresie sztuki współczesnej, który będzie złożony do NCN). W roku 2022 został opiekunem Koła Naukowego Sztuk Pięknych WS UJD, uczestniczącego w festiwalach (Śląski Festiwal Nauki 2022, 2023), sympozjach, wystawach i innych wydarzeniach. 

Słowacka wystawa jest jednym z elementów zagranicznej promocji naszej uczelni. Kampanię tę na zlecenie swoich władz akademickich prowadzi od kilku lat właśnie dr Bohatyrewicz.

– Wystawa w Bańskiej Bystrzycy jest prawdopodobnie najważniejszą w prowadzonym przez Wydział Sztuki cyklu zagranicznych prezentacji naszego dorobku – mówi kurator. – Po raz pierwszy zdecydowaliśmy się, by do grona pedagogów Katedry Grafiki i jej doktorantów doprosić również naszych absolwentów. Swoje prace pokazuje łącznie 24 autorów: Katarzyna Winczek, Tomasz Chudzik, Agnieszka Półrola, Marek Mielczarek, Witold Zaręba, Barbara Czapor-Zaręba, Krystyna Szwajkowska, Andrzej Desperak, Marta Śliwiak, Aleksandra Jakubczak, Paweł Delekta, Marta Sobalska, Artur Lubos, Hanna Rozpara, Żaneta Wojtala, Artur Jastrząb, Anna Tarnowska, Agata Bukowska, Oliwia Cichocka, Anita Jarosz, Eryk Kluczny, Aneta Liczberska, Paulina Monasterska oraz Weronika Szymańska. Wystawa trwa do 20 maja 2024.

Uniwersytet. Zagraniczne wystawy naszych akademików 1

Jak dowiadujemy się od Witalija Bohatyrewicza, cykl KIERUNEK → GRAFIKA realizowany jest od 2019 roku w różnych miastach w kraju i za granicą. Autorami jego pomysłu są: Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. Katarzyna Winczek, prof. UJD oraz Kierownik Katedry Grafiki prof. Tomasz Chudzik. Ostateczna nazwa kolejnej wystawy pochodzi od miejscowości, w której się odbywa. Do tej pory miało miejsce kilka odsłon w ramach tego cyklu, w tym już dwie zagraniczne.

– Słowacja i jej ośrodki akademickie to tradycyjny już partner częstochowskiej uczelni – dodaje Bohatyrewicz. – Nowe miejsca, z którymi nawiązałem współpracę i organizuję w nich wystawy, to w Czechach: Galeria NA PŮDĚ przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego, Galeria Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz w Pradze Galeria Kavárna Mlýnská. W Litwie z kolei – Dom Polski w Ejszyszkach.

W latach 2018-2022 w ramach współpracy międzynarodowej Bohatyrewicz organizował i był kuratorem już kilkunastu wystaw. Między innymi właśnie w Domu Polskim w Ejszyszkach przygotował ekspozycję grafik Agnieszki Półroli (Katedra Grafiki, Wydział Sztuki UJD w Częstochowie). Natomiast w Galerii Koridor Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (Czechy) przygotował wystawę studentów i absolwentów kierunku grafika WS UJD. Tytuł wystawy: „Przestrzeń Miejska”. Ponowna prezentacja studentów i absolwentów: „Przestrzeń – Forma – Kształt” miała miejsce na Śląskim Festiwalu Nauki w Katowicach w grudniu 2022 roku.

KIERUNEK → GRAFIKA, PRZYSTANEK OSTRAVA – ta wystawa twórczości pedagogów i doktorantów z Częstochowy odbyła się w renomowanej galerii artystycznej Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego GAFU (12-30 stycznia 2023), a później pokazana została w Galerii 113, Wydziału Sztuki UJD (ul. Dąbrowskiego 14).

Następne działanie Bohatyrewicza miało miejsce w kolejnej cenionej galerii NA PŮDĚ przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego. Wystawa charytatywna Kateryny Borysovskiej „Fala” trwała od 14 kwietnia do 14 czerwca 2023 roku. Z kolei artyści-pedagodzy z Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego (Czechy) wystawę pod tytułem „Piątka”, pokazali w Galerii POD-NAD, (12-31 maja) w Tarnowskich Górach. W to samo miejsce wrócili w czerwcu z ekspozycją „W drodze”.

Uniwersytet. Zagraniczne wystawy naszych akademików 2

Na przełomie maja i czerwca 2023 roku studenci i absolwenci kierunku grafika WS UJD zdobywali stolicę Czech. Wystawa: „Pod Pryzmatem Człowieczeństwa” odbyła się w Galerii KAVARNA MLYNSKA. Jeszcze w 2013 miała miejsce kolejna zagraniczna wystawa – tym razem indywidualna. Marta Śliwiak (Katedra Grafiki, Wydział Sztuki UJD w Częstochowie) pokazała swoje prace pod hasłem: „Interreakcje” w ostrawskiej Galerii NA PŮDĚ. Także w Ostrawie, ale w Galerii KORIDOR wystawiali się studenci i absolwenci częstochowskiej Grafiki. „Przestrzeń Miejska II” prezentowana była już w styczniu 2024 roku. W zamian studenci Wydziału Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego wystawiali swoje prace pod tytułem „1D2D1” w galerii Ośrodka Promocji Kultury GAUDE MATER w Częstochowie.

Uczelnie z Częstochowy i Ostrawy wymieniły się również wystawami indywidualnymi. Doktorantka Anna Tarnowska (Wydział Sztuki UJD w Częstochowie) swoją wystawę: „Antymateria” pokazała w Galerii NA PŮDĚ. Natomiast Ol’ga Moravcová (Uniwersytet Ostrawski, Czechy) przedstawiła swoje grafiki w Galerii 113 w Częstochowie. W kwietniu w galerii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego wystawiał się Artur Wawrzkiewicz (Wydział Sztuki UJD w Częstochowie). Jego „Relacje symboliczne” były eksponowane od 27 marca do 27 kwietnia 2024.

– Do wymienionych trzeba dodać jeszcze wystawy studentów i pracowników Wydziału w Częstochowie – mówi Bohatyrewicz – w Naszej Galerii 113, w Miejskiej Galerii Sztuki, Muzeum Częstochowskim, OPK Gaude Mater czy Bibliotece Uniwersyteckiej. Mieliśmy też w Galerii 113 gości takich jak Krzysztof Sokolovski, Joanna Mazuś i Marek Sibinský. Kolejne prezentacje, także zagraniczne, są już zaplanowane. W maju zacznie się wystawa indywidualna plakatu Agnieszki Półroli w Galerii Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Przy okazji zapraszam na wystawy do naszej Galerii 113. Wernisaże odbywają się co prawda w godzinach okołopołudniowych, ale z przyjemnością otworzymy galerię dla chętnych o innych porach.

Tadeusz Piersiak

Czytaj także: Wernisaż wystawy „Duo Women/Mezozoic: Jurczyk/Jabłońska” 10 maja w Konduktorowni