fbpx

Wolontariusz Roku 2022 Miasta Lublińca – trwa głosowanie

Miasto Lubliniec zaprasza do nominowania swoich społeczników w konkursie „Wolontariusz Roku 2022 Miasta Lublińca”, organizowanym przez Urząd Miejski w Lublińcu.

Termin zgłoszeń upływa 5 grudnia 2022 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, natomiast wręczenie nagrody podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 15 stycznia 2023 roku w Miejskim Domu Kultury.

Zgłosić można indywidualnego wolontariusza za dotychczasową działalność wolontariacką, mieszkańca Lublińca, który wspiera i angażuje się w działania na terenie Miasta Lublińca na rzecz drugiego człowieka.

Kandydata do konkursu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, instytucje, jednostki organizacyjne, firmy, a także inne osoby prawne i fizyczne, którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 17 w Centrum Obsługi Mieszkańców, ul. Paderewskiego 7a lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, bądź też przesłać skan dokumentów na adres: biuro@lubliniec.pl. Szczegóły dot. konkursu znajdują się pod tym linkiem.

LN/lubliniec.eu