fbpx
Strona głównaWiadomości„Polityka Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim” - śląskie stawia na usługi turystyczne

„Polityka Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim” – śląskie stawia na usługi turystyczne

W związku z tym, że turystyka jest jednym z kluczowych elementów gospodarki województwa, w Zabrzu zainaugurowano cykl warsztatów, dotyczących prac związanych z opracowaniem „Polityki Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim”.

W spotkaniu, które odbywało się na poziomie 320 w Kopalni Guido, uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kałuża oraz przedstawiciele branży turystycznej.

– Turystyka to jeden z ważnych elementów rozwoju gospodarczego województwa. Ten dokument ma dać impuls dla rozwoju turystyki i możliwości efektywnego wykorzystania środków unijnych. Wierzę, że te prace przyczynią się do stworzenia konkretnej strategii i wskażą kierunki rozwoju. Śląskie jest regionem niezwykle różnorodnym, obok uznanych marek Jury Krakowsko-Częstochowskiej i Beskidów, mamy Krainę Górnej Odry, ale również bogate dziedzictwo związane z turystyką przemysłową. Naszym celem jest wykorzystanie tych atutów i rozwój branży oraz przyciąganie do regionu turystów – zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął prace zmierzające do opracowania „Polityki Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2030”. Celem dokumentu jest stworzenie trwałych podstaw dla harmonijnego i długotrwałego rozwoju sektora turystycznego w województwie śląskim.

turystyka_woj_slaskie
fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Turystyka odgrywa istotną rolę w regionie, dlatego niezbędne jest podejmowanie systematycznych działań, na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej województwa. Z jednej strony to konsekwentna promocja walorów miejsc i systematyczna komunikacja z otoczeniem, z drugiej działania związane z uatrakcyjnianiem i podnoszeniem jakości oferty turystycznej.

Całość działań prowadzonych przez Województwo Śląskie w istotny sposób przyczynia się do wzrostu liczby turystów przyjeżdżających do regionu. W ostatnich latach pandemia zahamowała ten pozytywny trend. Niestety straty spowodowane obostrzeniami związanymi z COVID-19 wciąż są zauważalne, a branża turystyczna jako jedna z pierwszych została mocno dotknięta skutkami pandemii.

Cykl warsztatów strategicznych jest skierowany do liderów i ekspertów z branży turystycznej – członków Śląskiej Rady Turystyki. Kolejne warsztaty odbywać się będą z branżą i przedstawicielami poszczególnych marek turystycznych naszego regionu takich jak: Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura Krakowsko-Częstochowska oraz Kraina Górnej Odry.

Warsztaty i inne narzędzia konsultacji wykorzystane w trakcie wypracowywania zapisów dokumentu mają przyczynić się do uzgodnienia stanowisk w najważniejszych kwestiach dotyczących kierunków rozwoju turystki w regionie.

Jednym z walorów turystycznych województwa śląskiego jest niewątpliwie Jura Krakowsko-Częstochowska, która na początku marca uzyskała tytuł Polskiej Marki Turystycznej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego/LNŚ

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -