fbpx
Strona głównaBiznesDo 12 czerwca można składać wnioski do 9. edycji budżetu obywatelskiego w...

Do 12 czerwca można składać wnioski do 9. edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie

Od poniedziałku, 23 maja są przyjmowane wnioski do 9. edycji budżetu obywatelskiego. Wyniki głosowania na zadania, które zostaną wykonane w mieście będą ogłoszone we wrześniu.

Mieszkańcy Częstochowy do 12 czerwca mogą składać propozycje zadań, z których część będzie wykonana w mieście. Na ten cel zostanie rozdysponowane 9,5 mln złotych. Z tej kwoty 2 367 122 zł zostanie przeznaczone na zadania ogólnomiejskie, a 7 101 367 zł będzie rozdzielone pomiędzy poszczególne dzielnice.

W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy internetowej, dostępnej na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

Aby prawidłowo oddać głos, należy podać swoje dane: imię i nazwisko, 4 ostatnie cyfry numeru PESEL, adres zamieszkania oraz potwierdzić zawarte oświadczenia. W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer telefonu komórkowego. Przy użyciu jednego numeru mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać po jednym kodzie dla każdej z 2 osób.

Dla osób bez dostępu do internetu, osób nieposiadających numeru PESEL oraz bez możliwości weryfikacji danych przez platformę internetową, uruchomiony jest stacjonarny punkt głosowania, umożliwiający oddanie głosu przy pomocy platformy internetowej do głosowania, zlokalizowany przy ul. Śląskiej 3/5. Więcej informacji znajduje się na tej stronie.

Każda głosująca osoba ma do dyspozycji 10 punktów na projekty ogólnomiejskie oraz 10 punktów na projekty dzielnicowe. Punkty należy rozdysponować w trakcie jednego głosowania. W przypadku projektów o charakterze dzielnicowym, można oddać swój głos na projekty dotyczące dzielnicy, w której mieszkają. Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko raz. Zabrania się głosowania w imieniu osób trzecich, pod rygorem uznania takiego głosu za nieważny.

W bazie osób uprawnionych do głosowania znajdują się osoby zameldowane w Częstochowie na pobyt stały lub czasowy. Jeśli jesteś mieszkańcem/mieszkanką, który nie posiada meldunku, a chcesz zagłosować – zgłoś się z dowodem tożsamości do stacjonarnego punktu głosowania przy ul. Śląskiej 3/5, w celu weryfikacji tożsamości i dodania do bazy osób uprawnionych do głosowania.

Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować w miejscu zamieszkania, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy przed rozpoczęciem etapu głosowania.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, na co częstochowski MZD wydał 2,5 mln złotych ze środków z budżetu obywatelskiego, kliknij tutaj.

LN/BO w Częstochowie

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -