fbpx

Do 30 listopada (dziś) można złożyć wniosek o skorzystanie z obniżonej taryfy za prąd

30 listopada m.in. małe i średnie firmy, organizacje pozarządowe oraz podmioty publiczne powinny złożyć wniosek o skorzystanie z obniżonej taryfy za prąd w kwocie 785 zł za MWh.

To istotne przypomnienie dla małych i średnich firm, samorządów, jednostek samorządowych, podmiotów świadczących działalność wrażliwą, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i wszystkich tych podmiotów, które mogą korzystać ze specjalnych rozwiązań w sprawie energii, czyli z taryfy za prąd na poziomie 785 zł za MWh.

30 listopada mija termin na złożenie oświadczenia do dostawcy energii, żeby móc skorzystać ze wsparcia w ramach tej obniżonej taryfy. Ponadto jeśli ktoś od 24 lutego zapłacił za energię więcej niż wspomniane 785 zł za MWh, to trzeba pamiętać, że regulacja daje możliwość wyrównania do tej stawki, która została zamrożona od momentu wybuchu wojny w Ukrainie.

Możliwość zastosowania gwarantowanej ceny maksymalnej ceny wynika z ustawy o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Mechanizm maksymalnych cen energii ma chronić uprawnionych odbiorców przed drastycznym wzrostem cen prądu.

W przypadku gospodarstw domowych cena maksymalna została ustalona na poziomie 693 zł za MWh. Będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznych limitów zużycia: 2 MWh – dla gospodarstw domowych; 2,6 MWh – dla rodzin z osobą niepełnosprawną; 3 MWh – dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł za MWh powyżej 2 MWh zużycia rocznie, nie muszą składać żadnego oświadczenia. Stosownego rozliczenia odbiorcy dokona samodzielnie sprzedawca energii elektrycznej.

Jedynie gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia, ale do 30 czerwca 2023 r.

Informacja w sprawie maksymalnych cen i podmiotów uprawnionych dostępna jest m.in. na stronie Tauronu (można tam znaleźć wzór oświadczenia wraz z instrukcją wypełnienia i sposobem złożenia).

LN/UM Częstochowy