W Lublińcu nie będzie nauki zdalnej. Sanepid odrzucił kolejny wniosek dyrektorów szkół ponadpodstawowych

0
2868

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Lublińcu, wniosek dyrektorów szkół ponadpodstawowych z okręgu o organizację zdalnego nauczania został odrzucony przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu.

Podczas wczorajszej wideokonferencji dyrektorów szkół, w której uczestniczyli także wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina oraz sekretarz powiatu Sylwia Fronczek, podjęto decyzję o ponownym wystąpieniu do sanepidu z prośbą o umożliwienie nauki w systemie zdalnym. Wicestarosta zapewnił o poparciu takiego wniosku przez Zarząd Powiatu.

Dyrektorzy poinformowali starostę o rosnącym niepokoju wśród młodzieży i nauczycieli na wciąż rosnącą liczbę zakażeń. Obecnie powiat lubliniecki odnotował 83 przypadki aktywnych zachorowań i 959 osób przebywających na kwarantannie. Zachorowania pojawiły się także w szkołach.

W Lublińcu nie będzie nauki zdalnej. Sanepid odrzucił kolejny wniosek dyrektorów szkół ponadpodstawowych 1
Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu

W Zespole Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza w Lublińcu potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia COVID-19 u jednego z nauczycieli, dlatego uczniowie dziewięciu klas (6 – Liceum Ogólnokształcącego i 3 Technikum) za zgodą organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu zostali skierowani na kwarantannę.

Od dnia 12 do 16 października szkoła wdrożyła nauczanie hybrydowe, a dla wszystkich uczniów objętych kwarantanną nauczanie zdalne na platformie MS Teams.

W Lublińcu nie będzie nauki zdalnej. Sanepid odrzucił kolejny wniosek dyrektorów szkół ponadpodstawowych 2
Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Kolejny przypadek zachorowania w szkolnictwie odnotowano w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. Zakażenie koronawirusem stwierdzono u dwóch uczniów klasy II Technikum. Od 16 października 2020 roku uczniowie tej klasy będą objęci kwarantanną i będą realizować obowiązek nauczania w systemie zdalnym.

Pismo z prośbą o przejście na tryb nauki zdalnej zostało wysłane do sanepidu oraz do Zarządu Powiatu, który wyraził zgodę na przejście na tryb nauki zdalnej dla czterech szkół, dla których powiat jest Organem prowadzącym (są to: Zespół Szkół nr 1 im. A. Mickiewicza, Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych, Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

Wniosek zakładał organizację zdalnego nauczania od 19 do 30 października br. Niestety Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublińcu zaopiniował negatywnie prośbę, dlatego nauka będzie się odbywać w systemie stacjonarnym.

Swoje zaniepokojenie tą sytuacją wyraził wicestarosta lubliniecki Tadeusz Konina:

 – „Zastanawiam się, skąd w Państwowym Powiatowym Inspektorze Sanitarnym istnieje takie silne przekonanie, że wie lepiej niż wszyscy inni. Jedna osoba, nie przywołując żadnych argumentów, podejmuje decyzję za wszystkich”.