W Gorzelni Starej odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu spotkań w sołectwach gminy Blachownia

0
1366

W sobotę 26 września o godzinie 16:00 odbyło się zebranie sołeckie w Starej Gorzelni połączone ze spotkaniem integracyjnym. Blachowniański samorząd w tym dniu zakończył cykl spotkań w sołectwach gminy Blachownia.

Mimo pandemii i przy zachowaniu rygorów sanitarnych zebrania kolejno odbyły się w Konradowie, Cisiu, Łojkach, Wyrazowie, Gorzelni Nowej i Gorzelni Starej.

– „Była to także okazja do przekazania sugestii, problemów, ale także pozytywnych opinii na temat funkcjonowania gminy. Dla mnie jako Burmistrza był to bardzo pracowity czas, byłam obecna na każdym zebraniu i aktywnie uczestniczyłam w rozmowach z państwem” – mówi Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska.

Na zebraniach Pani Burmistrz wraz z mieszkańcami podejmowali decyzję na co w 2021 roku zostaną przeznaczone środki finansowe, które zostały wyodrębnione w budżecie gminy na poszczególne sołectwa. Stosowne uchwały mocą zebrania wiejskiego zostały podjęte.

– „Dziękuję Mieszkankom i Mieszkańcom wszystkich sołectw za udział oraz przekazane wnioski. Mam świadomość, że potrzeb i bolączek jest wciąż bardzo dużo. Sukcesywnie w miarę możliwości i posiadanych środków samorząd gminy będzie starał się realizować i rozwiązywać te problemy, ale z perspektywy sześciu lat pracy na rzecz gminy zauważyłam, że w miejsce pozytywnie załatwionych spraw pojawiają się nowe. Zatem zawsze jest coś do zrobienia i jeszcze bardzo dużo pracy przed nami” –dodaje Pani Burmistrz.  

Dzięki działaniom władz Gminy Blachownia oraz zaangażowaniu samych mieszkańców, które na przestrzeni lat wzrasta,  powstało wiele inwestycji, m.in.  centra rekreacyjno – integracyjne, place zabaw i wiele małych, ale jakże potrzebnych, zrealizowanych inwestycji.

– „Dziękuję Sołtysom za pomoc, przygotowanie i prowadzenie zebrań, ale przede wszystkim za wielkie zaangażowanie na rzecz rozwoju i poprawy warunków życia Mieszkanek i Mieszkańcom sołectw” – dziękuje Sylwia Szymańska.

W Gorzelni Starej odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu spotkań w sołectwach gminy Blachownia 1
Fot: Gmina Blachownia

Na zakończenie zespół Flow uświetnił pięknym koncertem zebranie w Gorzelni Starej.

W Gorzelni Starej odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu spotkań w sołectwach gminy Blachownia 2
Fot: Gmina Blachownia