fbpx

ZUS. W Częstochowie pracuje obecnie ponad 12 tys. cudzoziemców

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ostatnim roku w całym woj. śląskim znacznie wzrosła liczba zatrudnionych cudzoziemców. Tylko w Częstochowie jest ich niemal tysiąc więcej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podkreśla wzrost liczny cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce. W całym kraju, według danych na koniec marca, było ich ponad 766 tys. A na koniec kwietnia – przeszło 780 tys.

– Epidemia Covid-19 niewątpliwie miała duży wpływ tę statystykę, bo w drugim kwartale ubiegłego roku odnotowaliśmy spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych – wiązało się to z zamknięciem granic i lockdownem. Natomiast, gdy już granice zostały odblokowane, w drugiej połowie ubiegłego roku, obcokrajowcy ponownie zaczęli przyjeżdżać do Polski do pracy. I tak na koniec grudnia 2020 r. do ubezpieczeń społecznych w całym kraju zgłoszonych było ponad  725 tys. obywateli innych państw, w tym w województwie śląskim 63 tys. osób – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Najwięcej jest obywateli Ukrainy

Największy wzrost wśród zagranicznych pracowników nastąpił  w przypadku obywateli Ukrainy. Zaobserwowano to również w woj. śląskim. Na koniec marca składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane były za ponad 53 tys. obywateli z ukraińskim paszportem, to o prawie 2 tys. więcej niż na koniec 2020 r. Drugą narodowością, która najliczniej przyjeżdża do naszego regionu w celu podjęcia legalnej pracy to obywatele Białorusi – 2,2 tys. osób, następnie to Gruzini – ponad 1,7 tys. osób, kolejno obywatele Mołdawii – 909 osób, Rosji – 674 osób, Rumunii, Włoch i Czech – z każdego z tych krajów w granicach powyżej 340 osób.

W Częstochowie pracuje legalnie 12 045 obcokrajowców

Zgodnie z danymi na koniec marca zgłoszono do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w woj. śląskim 66 386 cudzoziemców. Dla porównania na koniec 2020 r. było 63 039, a rok wcześniej – 56 792. W samej Częstochowie ZUS doliczył się obecnie 12 045 legalnie zatrudnionych obcokrajowców. Na koniec ubiegłego roku było ich 11 217, a na koniec 2019 r. – 10 858. Według danych ZUS najwięcej cudzoziemców zatrudnionych jest legalnie w Zabrzu. Mowa tu o 13 383 pracownikach. Na koniec 2020 r. było ich 13 022, a rok wcześniej – 11 107.

Obywatele blisko 100 państw

Na terenie woj. śląskiego pracują obywatele z blisko 100 państw, z różnych zakątków świata, czasem bardzo odległych i egzotycznych. I tak w bielskim oddziale mamy trzech Kolumbijczyków, a w chorzowskim ZUS trzech Laotańczyków. W częstochowskim oddziale zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest dziewięciu mieszkańców Indonezji, w rybnickim ZUS trzech Senegalczyków, w sosnowieckim ZUS – 128 Chińczyków, natomiast w zabrzańskim ZUS – czterech obywateli Kamerunu.

– Dane statystyczne Zakład Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jak np. umowa o pracę, czy zlecenie. W tych statystykach ujęte też są osoby, które w Polsce prowadzą własną firmę. Należy jednak pamiętać, że nie każdy legalnie pracujący w Polsce cudzoziemiec musi opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w ZUS. Niektórzy z nich pracują na umowach nieoskładkowanych lub ubezpieczają się w KRUS – dodaje Beata Kopczyńska.

ZS