fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaPolecaneW Częstochowie powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kto ją tworzy?

W Częstochowie powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kto ją tworzy?

Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego odebrali powołania z rąk prezydenta Częstochowy 16 września.

Tego rodzaju gremium jeszcze w Częstochowie nie było. Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego pełnią swoje funkcje społecznie. Kadencja Rady trwać ma 3 lata, a do jej zadań należy w szczególności m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Częstochowy, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych (o której mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz współpracy z organizacjami), a także wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych (w tym zlecania ich realizacji organizacjom oraz w sprawach rekomendowanych standardów ich realizacji).

W Częstochowie powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kto ją tworzy? 1
Pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego (fot. Marcin Breczko/ UM Częstochowy)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, w skład Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wchodzą przedstawiciele Rady Miasta (dwie osoby) i Prezydenta Miasta (także dwie osoby) oraz 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych (rekomendowanych przez same te organizacje).

Kto tworzy Radę Działalności Pożytku Publicznego?

W składzie Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego znaleźli się: Krystyna Stefańska – przedstawicielka Rady Miasta Częstochowy, Dariusz Kapinos – przedstawiciel Rady Miasta Częstochowy, Agnieszka Świercz – przedstawicielka Prezydenta Miasta Częstochowy, Artur Szmaciarski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Częstochowy, Kazimierz Słobodzian – przedstawiciel Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”, Jolanta Kobojek – przedstawicielka Fundacji Ufam Tobie, Grzegorz Kołek – przedstawiciela Spółdzielni socjalnej „Jasne, że zmiana”, Lidia Zeller – przedstawicielka Stowarzyszenia na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY”, Elżbieta Ferenc – przedstawicielka Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”, Romuald Nowakowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Automobilklub Jurajski, Janusz Danek – przedstawiciel Stowarzyszenia Speedway Fan Club Częstochowa, Ewa Powroźnik – przedstawicielka Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy Gracza, Tadeusz Orgielewski – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Jazzu Tradycyjnego, Paweł Góral – przedstawiciel Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie oraz Adam Kiwacki – przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddziału w Częstochowie.

W Częstochowie powołano Radę Działalności Pożytku Publicznego. Kto ją tworzy? 2
Wręczenie powołań do Rady Działalności Pożytku Publicznego (fot. Marcin Breczko/ UM Częstochowy)

Członkowie rady otrzymali swoje powołania z rąk Krzysztofa Matyjaszczyka, prezydenta miasta Częstochowy w czwartek, 16 września. Tuż po tej uroczystości, w sali sesyjnej odbyło się pierwsze posiedzenie rady. Na przewodniczącą wybrano wspomnianą Elżbietę Ferenc, wiceprzewodniczącym został Grzegorz Kołek, a funkcję sekretarza powierzono Agnieszce Świercz, kierowniczce Referatu Ekonomii Społecznej Wydziału Polityki Społecznej UM.

ZS

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -