fbpx
Strona głównaEdukacjaUniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia rekrutacji, która rusza 1...

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia rekrutacji, która rusza 1 czerwca. Będą nowości!

Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie potrwa do 12 lipca 2021 r.

Aktualnie na Uniwersytecie Rolniczym na 8 wydziałach studiuje blisko 8 tysięcy studentów. Uczelnia w roku akademickim 2021/2022  oferować będzie kandydatom naukę na  28 kierunkach studiów polskojęzycznych i 8 anglojęzycznych. Uniwersytet stale dostosowuje ofertę dydaktyczną do oczekiwań gospodarki i rynku pracy i podnosi jakość kształcenia. Duży nacisk kładziony jest na współpracę z biznesem i stwarzanie warunków umożliwiających współpracę obu środowisk.

W tym roku akademickim nowością na studiach stacjonarnych I i II stopnia będzie kierunek etologia i psychologia zwierząt, którego absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, czy tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Ponadto trwają prace nad uruchomieniem kolejnego nowego kierunku pod nazwą – inżynieria mechatroniczna, bez której to nie możliwości rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej, sprzyjającej podnoszeniu jakości produktów i ochronie środowiska.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia rekrutacji, która rusza 1 czerwca. Będą nowości! 1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Fot.: Bogdan Wertz

Od wielu lat Uczelnia łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oferuje także naukę w Szkole Doktorskiej oraz studia podyplomowe, w tym MBA. Szkoła Doktorska umożliwia doktorantom kształcenie interdyscyplinarne oraz uzyskanie wysokich kompetencji  i osiągnięcie samodzielności naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie naukowej: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika i rybactwo, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: inżynieria lądowa i transport, inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, a także w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej: ekonomia i finanse.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przygotowuje się do rozpoczęcia rekrutacji, która rusza 1 czerwca. Będą nowości! 2
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: I Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki Nr II „Młodość”, Dom Studencki Nr III „Oaza”, Dom Studencki Nr IV „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów. Studia na UR przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Na Uczelni działają zespoły artystyczne –  m.in. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Męski Chór Środowiska Akademickiego „Agricola”, Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Hagard” czy Studencki Zespół Góralski „Skalni”, gdzie studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania i pasje.

Więcej informacji na temat uczelni można znaleźć na stronie internetowej – www.urk.edu.pl

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -