fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBiznesUltimatum dla Brytyjczyków zainteresowanych kupnem Huty Częstochowa

Ultimatum dla Brytyjczyków zainteresowanych kupnem Huty Częstochowa

Banki PEKAO S.A., Banku PKO BP S.A. i Zarząd ISD Polska wzywają Brytyjczyków do wywiązania się z obietnicy kupna Huty Częstochowa. Banki oraz ISD Polska sp. z o.0., ISD Trade sp. z o.o. sp. k. a także ISD Huta Częstochowa sp. z o.o. wystosowały do brytyjskiego inwestora, do niedawna zainteresowanego przejęciem częstochowskiego zakładu, Greybull Capital LLP list. Dają w nim Brytyjczykom czas do jutra na jasną deklarację, co do ich intencji względem Huty Częstochowa.

Ultimatum dla Brytyjczyków zainteresowanych kupnem Huty Częstochowa 1


Nadawcy listu wyrazili swoje zdziwienie zachowaniem brytyjskiej firmy. Twierdzą, że dotychczas prowadzone negocjacje nie tylko nie dawały podstaw do wycofania się Greybull Capital LLP z rozmów, a wręcz sugerowały, że do finalizacji transakcji dojdzie zgodnie z oczekiwania wszystkich stron.
W wyniku prowadzonych przez Państwa rozmów z Bankami, jak i z zarządem Spółki udało się osiągnąć kompromis co do sposobu nabycia przedsiębiorstwa poprzez procedurę pre-pack – napisano w liście. – Jak Państwu wiadomo z naszych rozmów oraz korespondencji procedura pre-pack zakłada złożenie przez zarząd Spółki wniosku o upadłość z opcją przygotowanej likwidacji, która polega na złożeniu przez zainteresowanego inwestora oferty nabycia przedsiębiorstwa Spółki za cenę nie niższą niż określona w wycenie niezależnego biegłego sądowego. Spółka przeprowadziła wycenę przedsiębiorstwa zgodnie z wymaganiami procedury i poinformowała Inwestora oraz Banki o przewidywanej, wstępnej wysokości wyceny… Niestety w dniu 04.07.2019, poinformowaliście Państwo, że zawieszacie Państwo swoją ofertę oraz dalsze prace nad projektem.
Stanowczo podkreślamy, że samo złożenie wniosku upadłościowego Spółki nie stoi w sprzeczności z planowanym przez Inwestora nabyciem przedsiębiorstwa w procedurze pre- pack. Złożenie wniosku upadłościowego jest nieodzownym elementem wszczęcia procedury pre-pack i nie da się go uniknąć. Spółka informowała Inwestora wielokrotnie, że jest przygotowana do procedury pre-pack i w każdej chwili jest gotowa zmienić wniosek upadłościowy, pod warunkiem zapewnienia środków niezbędnych na okres trwania procedury sprzedaży przedsiębiorstwa.

Jak napisali autorzy dokumentu, zarówno banki, jak i obecni właściciele Huty oraz związki zawodowe działające w zakładzie są nie tylko zaskoczone, ale rozczarowane działaniami Greybull Capital.
Nie możemy zakładać, że poważny Inwestor, międzynarodowy fundusz inwestycyjny, w taki sposób wycofuje się z negocjacji, zawodząc tym samym nie tylko działających w dobrej wierze partnerów, ale i stronę społeczną w postaci Związków Zawodowych. – czytamy w dokumencie. – Informujemy Państwa, że sytuacja formalna Spółki do momentu wydania postanowienia przez sąd upadłościowy, o uznaniu Spółki za niewypłacalną nie ulega zmianie i istnieją nadal wszystkie możliwości i przesłanki do przeprowadzenia sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w procedurze pre-pack.
Autorzy listu jednocześnie przypominają, że przez cały czas dokładają starań, aby utrzymywać Hutę w kondycji niezbędnej do szybkiego wznowienia produkcji i utrzymania załogi w gotowości do podjęcia pracy.
Biorąc pod uwagę powyższe oczekujemy od Greybull Capital jednoznacznego i wiążącego oświadczenia, czy podtrzymują Państwo swoją ofertę nabycia przedsiębiorstwa Spółki oraz czy przyjmują Państwo zakomunikowaną w dniu 03.07.2019 oficjalną akceptację swojej oferty przez Banki. – napisano w liście. – Oczekujemy od Państwa odpowiedzi do dnia 12.07.2019 do g. 15.00 CET i w przypadku braku odpowiedzi uznamy, że do transakcji nie doszło z przyczyn leżących po stronie Greybull Capital LLP. – napisali na koniec autorzy pisma.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -