Układana jest warstwa wiążąca na ulicach Sosnowej i Ogrodowej w Gminie Miedźno

0
361
fot. UG Miedźno

Wykonawcy inwestycji przebudowy czterech ulic w Miedźnie czyli Dębowej, Sosnowej, Ogrodowej i Polnej – po wykonaniu badań zagęszczenia podłoża rozpoczęli prace przy ułożeniu warstwy wiążącej w ciągu ulic: Sosnowej oraz Ogrodowej.

W ulicy Sosnowej masa zostanie położona na długości około pół kilometra od strony ulicy Dębowej. Pozwoli to wkrótce sfinalizować prace na ulicy Polnej i Dębowej, na których do wykonania została tylko końcowa warstwa ścieralna nawierzchni asfaltowej.

Przystąpiono również do układania warstwy wiążącej w ulicy Ogrodowej. Prace mają zakończyć się już w tym tygodniu. Od przyszłego tygodnia natomiast na inwestycję wejdzie ekipa brukarska, która rozpocznie prace przy montażu ścieku przykrawężnikowego oraz regulacji wysokościowej armatury urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych, co pozwoli dostosować ich wysokość do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Budowa tych czterech ulic w Miedźnie stworzy obwodnicę drogi wojewódzkiej 491 o długości około 10 kilometrów. Niezwykle potrzebną, szczególnie w perspektywie przyszłego remontu DW 491. Na zadanie pozyskali 6,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych, co pokryje niemal 70% wszystkich kosztów. Całe zadanie to wydatek 9,75 mln zł.

K KIK