fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1

Uchwalono budżet na rok 2019

 

Wydatki Miasta Częstochowy mają wynieść blisko 1,3 mld zł, dochody będą o niecałe 21 mln zł niższe. Ostateczny kształt budżetu, który został przegłosowany na czwartkowej sesji Rady Miasta, jest wynikiem uzgodnień i wniosków zgłaszanych przez przedstawicieli koalicji, mającej większość w miejskim samorządzie.

W autopoprawce do listopadowej wersji projektu uwzględniono m.in. kilka nowych programów i inwestycji dla mieszkańców oraz zwiększenie nakładów na zadania majątkowe związane np. z przebudową lokalnych dróg i mostów. Podwyższono też kwoty na promocję poprzez sport i zaplanowano doraźną pomoc dla Miejskiego Szpitala Zespolonego, w celu utrzymania jego płynności finansowej na początku 2019 r.  W budżecie znalazło się też wyszczególnienie zadań przeznaczonych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych inicjatyw mieszkańców. W autopoprawce uwzględniono również modyfikacje harmonogramów realizacji niektórych miejskich projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE (w tym rozbudowy DK-46 i przebudowy DK-1), co jest efektem podpisanych pod koniec roku aneksów. Część wkładu własnego w ramach tych zadań zaplanowaną wcześniej do wydatkowania w 2019 r., można było więc przeznaczyć na realizację innych miejskich inwestycji. Do budżetu wprowadzono też pozycje związane z wnioskami złożonymi o dofinansowanie nowych projektów europejskich.

Największe wydatki na inwestycje w obecnym kształcie budżetu na przyszły rok zaplanowane zostały na: program budowy i przebudowy ulic i dróg lokalnych (31,1 mln zł w 2019 r.) budowę Parku Wodnego (30,4 mln zł), budowę węzłów przesiadkowych (30,1 mln zł) oraz budowę i przebudowę budynku Ratusza Starej Częstochowy z zagospodarowaniem terenu Starego Rynku (20,5 mln zł).

Warto dodać, że ze spółek miejskich największe kwotowe inwestycje (nie ujmowanie w wykazie zadań inwestycyjnych budżetu miasta) będzie prowadziło częstochowskie MPK. Ma w 2019 r. zrealizować zasadniczy etap przebudowy starszej części linii tramwajowej oraz sfinalizować zakup inwestycyjny 10 nowych tramwajów (koszt całościowy obu zadań to blisko 205 mln zł).

Przedstawiciele miejskiej koalicji na krótkim briefingu prasowym poprzedzającym sesję budżetową podkreślali, że budżet na 2019 r. został wspólnie wypracowany i uwzględnia propozycje kierowane do prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka przez radnych dwóch koalicyjnych klubów (SLD, KO) oraz radną niezależną Krystynę Stefańską. Obok prezydenta i radnej, w spotkaniu uczestniczyli też polityczni liderzy miejskiej koalicji Marek Balt (SLD) i zastępca prezydenta miasta Andrzej Szewiński (KO) oraz szefowie klubów: lewicy – Zbigniew Niesmaczny i Koalicji Obywatelskiej – Jacek Krawczyk.

Niektóre zmiany objęte autopoprawką do budżetu  Częstochowy na 2019 r. (w stosunku do wersji budżetu złożonej 15 listopada).  

Wprowadzono nowe zadania:

• środki na remont mieszkaniowego zasobu komunalnego – w wysokości 1 mln zł;

• prace przygotowawcze i wkład własny do rozbudowy infrastruktury sportowej w Częstochowie (w tym „Centrum Piłki Nożnej w Częstochowie”) – z kwotą 1 mln zł;

• infrastruktura rowerowa – 500 tys. zł;

• bezpłatna nauka pływania dla dzieci – 300 tys. zł;

• program „Dostępny lekarz” – 200 tys. zł;

• program „Złota rączka dla seniora” – 100 tys. zł;

• bezpłatna opieka weterynaryjna dla adoptowanych zwierząt  – 100 tys. zł;

• wybieg dla psów – 80 tys. zł;

Zwiększono kwoty na zadaniach:

•  program budowy i przebudowy ulic oraz dróg lokalnych – zwiększenie o kwotę 3 mln  zł, tj. do kwoty 31 mln 51 tys. zł;

•  niezbędne modernizacje mostów ze względu na stan techniczny – zwiększenie o kwotę 5 mln zł, tj. do kwoty 5 mln 175 tys. zł;

•  przebudowa i remont budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie zwiększenie o kwotę  800 tys. zł, tj. do kwoty 1 mln 800 tys. zł;

• dokumentacja przyszłościowa (w dziale 900) – zwiększenie o kwotę  300 tys. zł, tj. do kwoty 600 tys. zł;

•  pokrycie ujemnego wyniku  finansowego Miejskiego Szpitala Zespolonego zwiększenie o kwotę 1 mln 333 tys.  zł, tj. do kwoty 3 mln  230 tys. zł;

• promocja miasta poprzez piłkę nożną – zwiększenie o kwotę 800 tys. zł, tj. do kwoty 1 mln 800 tys. zł,

• promocja miasta poprzez żużel – zwiększenie  o kwotę 2 mln 500 tys.  zł, tj. do kwoty 3 mln  500 tys. zł,

Zaproponowano również zmianę nazwy zapisanego w projekcie budżetu zadania pn.:” Program budowy boisk wraz z infrastrukturą sportową” na „Program budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą sportową”.

Samorząd na wniosek prezydenta podjął też decyzję o wprowadzeniu do budżetu pożyczki dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w wysokości 1 mln 800 tys. zł, tak aby uchronić szpital przed zaciągnięciem kosztownego kredytu i zapewnić mu płynność finansową na początku roku. Szpital zobowiązał się  do spłaty tej pożyczki w ciągu 2019 roku.

Do budżetu miasta wprowadzono imienne wykazy zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz lokalnych inicjatyw mieszkańców.

Na rok 2019 w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 778 propozycji zadań. Pod głosowanie poddano 510 zadań, z których wyłoniono do realizacji 123 zadania, w tym 12 ogólnomiejskich i 111 dzielnicowych. Na ich realizację jest przeznaczone blisko 9,5 mln zł.

Najwyższe kwotowo zadania w ramach budżetu obywatelskiego to (wyszczególniono tylko zadania  powyżej 190 000 zł) :

 • budowa boiska typu „Orlik”  przy SP  nr 54 w Częstochowie – 1 173 500 zł
 • „Jasne, że zwierzaki są ważne” – 593 500 zł
 • zielony zakątek rodzinnej rekreacji ul. Fertnera – 416 000 zł
 • lekki samochód Ratowniczo-Gaśniczy oraz wyposażenie i  umundurowanie dla OPS Kawodrza Górna – 402 600 zł
 • remont drogi wewnętrznej przy budynkach aleja Pokoju 1 do alei Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej – 350 000 zł
 • uporządkowanie dojazdu i drogi ewakuacyjnej do SP nr 1 wraz z remontem chodników i miejsc postojowych  –  280 000 zł
 • samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i  umundurowanie dla OSP Błeszno – 280 000 zł
 • monitoring miejski w dzielnicy Tysiąclecie  –  223 000 zł
 • budowa miejsc parkingowych ul. św. Rocha  – 220 000 zł
 • zbudujmy swój plac zabaw i rekreacji Krakowska 45 –  220 000 zł
 • budowa parkingu przy ul. Mstowskiej – 215 000 zł
 • plac zabaw przy ul. Żeromskiego-  – 200 000 zł
 • wyposażenie  i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i Liszka Dolna – 200 000 zł
 • przebudowa ul. Torowej w Częstochowie (odcinek o długości ok.200 m)  – 200 000 zł
 • przebudowa ulicy Liliowej – 197 000 zł
 • plac zabaw przy ul. Szymanowskiego 12, 14,16, POW 4  – 197 000 zł
 • przebudowa chodnika na ulicy Sikorskiego – 195 000 zł.

Na zadania realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Mieszkańców rozdysponowano kwotę  1 145 tys. zł, z tego:

Zadania bieżące – 192 000 zł:

– Chroń swoją prywatność III – 3 800 zł
– Żyj aktywnie Nasza Częstochowo  – 45 900 zł
– zagospodarowanie terenu na działce 55/5 przy ul. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 1 w Częstochowie poprzez nasadzenie zieleni  – 28 000 zł
– zazielenienie terenu przy budynku Botaniczna 23 – 14 000 zł
– IV Turniej tenisa stołowego – 13 500 zł
– XII Gwiazdkowy Puchar Orientu – 27 350 zł
– 7 Bieg City Cross Częstochowa  – 32 800 zł
– Częstochowa Streetball CUP vol. 7 – 26 650 zł

Zadania inwestycyjne – 952 670 zł, z tego najwyższe kwotowo zadania:

– zagospodarowanie terenu przy  ul. Jana III Sobieskiego 13, Sobieskiego 13A – 200 000 zł

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy posesji  w rejonie ul. Hektarowej w Częstochowie – 111 000 zł

– budowa instalacji wodociągowej zewnętrznej na terenie ROD Okrzei w Częstochowie ul. Okrzei 37/39 – 96 337 zł

– budowa odcinka kanalizacji w ulicy bocznej od Zuchów – 86 027 zł

– wykonanie parkingu dla mieszkańców budynku Bardowskiego 33C –    65 800 zł,

– wyłożeniu kostką brukową parkingu dla mieszkańców budynku Tetmajera 8   – 56 000 zł

– budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Geodetów w Częstochowie  – 49 995 zł

– wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych wokół budynku przy alei Niepodległości 39 – 49 000 zł.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -