Termomodernizacja remiz strażackich

0
807
termomodernizacja remiz 2

Remizy strażackie w Borowej oraz we Władysławowie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych przejdą termomodernizację.

termomodernizacja remiz 1
fot. UG w Miedźnie

Gmina Miedźno w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-398/20 z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach RIT Subregionu Północnego, pod koniec sierpnia otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dofinansowanie unijne.

Na 27 zakwalifikowanych projektów zgłoszonych przez samorządy i instytucje z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego projekt Gminy Miedźno uplasował się bardzo wysoko, bo na 5. miejscu listy rankingowej.

Pozyskane dofinansowanie w kwocie 747.686,89 zł zostanie przeznaczone na termomodernizację budynków remiz strażackich wraz z wymianą źródeł ciepła. Przewidywana wartość inwestycji to około 1.142.258,13 zł.