fbpx

Szkolenie służb w Parku Lisiniec

Szkolenie nad wodą w Parku Lisiniec odbyło się dla strażaków, policjantów, funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego po raz kolejny zorganizowano  w Parku Lisiniec. Jego okolice często patrolowane są przez strażników miejskich czy policjantów – w tym przez patrole konne. Można tam również spotkać funkcjonariuszy na rowerach.   

Wśród korzystających z Parku zdarzają się osoby nie stosujące się do regulaminu, podstawowych zasad bezpieczeństwa i pływające w miejscach, gdzie nie ma ratowników. Tego rodzaju użytkownicy Parku często potem potrzebują pomocy. Środowe ćwiczenia z ratownictwa wodnego były więc także treningiem niesienia ratunku takim właśnie osobom.   

Przy okazji Straż Miejska przestrzega przed wszelkimi niebezpiecznymi i brawurowymi zachowaniami w okolicach akwenów. Nad wodą nie należy spożywać alkoholu i innych substancjach odurzających, będących częstą przyczyną utonięć. Do zbiornika wodnego należy wchodzić, schładzając się wodą stopniowo. Kontakt rozgrzanego ciała z zimną wodą może grozić szokiem termicznym.

Straż Miejska przestrzega również przed skokami do wody i apeluje,  aby skoki na tzw. „główkę” wykonywać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Przypomina jednocześnie hasło jednej ze swoich letnich akcji związanych z bezpieczeństwem nad wodą – „Płytka wyobraźnia to kalectwo”.

Latem częstochowska Straż Miejska będzie nadal patrolować okolice Parku Wypoczynkowego Lisiniec i dbać o to, by odwiedzający wypoczywali w spokoju. Ćwiczenia z ratownictwa wodnego także będą  powtarzane.

UM Częstochowy/LN