fbpx

Święto turystyki w częstochowskim ratuszu

Przedstawiciele branży turystycznej, organizatorzy imprez oraz działacze turystyczni odebrali w ostatni piątek września certyfikaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej oraz wyróżnienia przyznawane z okazji Światowego Dnia Turystyki. Uroczystość miała miejsce w ratuszu.

Impreza, której hasłem w tym roku jest „Turystyka i zielone inwestycje”, tradycyjnie podsumowała kolejny sezon. Animatorzy i organizatorzy życia turystycznego z miasta i regionu spotkali się w częstochowskim ratuszu 29 września.

Święto turystyki w częstochowskim ratuszu 2
Święto turystyki w ratuszu (mat. UM Częstochowy)

– Branża turystyczna, którą Państwo reprezentujecie, ma znaczący wpływ na życie i rozwój miasta oraz regionu. Tworzy nowe miejsca pracy, powoduje wzrost i polepszenie jakości oferowanych usług, napędza biznes. Kształci też kadry gotowe podejmować wyzwania stawiane w dziedzinie turystyki oraz stanowi obiekt badań naukowych. Nie byłoby to możliwe bez środowisk, organizacji, instytucji, związków oraz firm, które obrały turystykę za swój podstawowy obszar działania – mówił prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Podczas uroczystości wręczono blisko 60 wyróżnień przyznanych za animację życia turystycznego i regionu dla przewodników, przodowników i najbardziej aktywnych działaczy turystycznych, a także przekazano certyfikaty Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Część oficjalną zakończyła prelekcja Jerzego Zygmunta na temat wypraw speleologicznych do Tadżykistanu i Kolumbii.

Święto turystyki w częstochowskim ratuszu 3
Święto turystyki w ratuszu (mat. UM Częstochowy)

Certyfikaty „Produkt turystyczny Częstochowy i regionu częstochowskiego” przyznano: tematycznym przystankom autobusowym we Mstowie; trasie rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa, Suliszowice, Jaroszów przechodzące przez gminy Żarki i Olsztyn; Parkowi Linowemu Jura w Olsztynie, a także terenowi rekreacyjnemu nad zalewem w Lelowie.

Wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy za animację życia turystycznego i regionu otrzymali:

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Mariusz Rzętała
dr Daniel Bakota
dr Arkadiusz Płomiński

Politechnika  Częstochowska
dr inż. Marcin Zawada
dr inż. Agnieszka Widawska-Stanisz

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Śląska, Hufiec Częstochowa
hm. Agnieszka Borowiecka
hm. Adam Czarnołęski
phm. Tomasz Derda
hm. Przemysław Kowalski
pwd. Apolonia Morawska
phm. Martyna Poniatowska

Święto turystyki w częstochowskim ratuszu 4
Święto turystyki w ratuszu (mat. UM Częstochowy)

Klub Wysokogórski  w Częstochowie
Maciej Wąsowicz
Kamil Pala
Tomasz Dudek
Agnieszka Zysk
Patrycjusz Dudek
Artur Niemiec

Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej i Sportu „Speleoklub Częstochowa”  
Jerzy Zygmunt
Agnieszka Ryzner
Mateusz Grabara
Julia Lisiecka
Konrad Zamojski

Przewodnicy Turystyczni, Piloci Wycieczek „Habitantus”
Ewa Ćwiklińska
Agata Niemiec
Krzysztof Wójcik

Święto turystyki w częstochowskim ratuszu 5
Święto turystyki w ratuszu (mat. UM Częstochowy)

Częstochowski Oddział Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Jana Długosza
Miłosława Duda-Dziewierz
Wioletta Gasik
Marian Głowacki
Justyna Jastrząb
Daria Pałecz
Zofia Stańczyk
Mirosław Zwoliński
Izabela Żłobińska

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Częstochowie
Marek Adamiec
Anna Bronkiewicz
Arkadiusz Bronkiewicz
Andrzej Ciszowski
Sylwia Cyran
Ewa Ćwiklińska
Halina Ficek
Mirosław Ficek
Anna Gawrońska-Zych
Zofia Gawrońska-Wieczorek
Jacek Gieroń
Urszula Gospodarek
Cezary Gospodarek
Maciej Kazimierski
Marek Klecha
Rafał Knapik
Przemysław Langner
Adam Michalak
Andrzej Mózgowiec
Agata Niemiec
Zbigniew Tarnowski
Andrzej Wisełka
Krzysztof Wójcik
Piotr Zaremba

Święto turystyki w częstochowskim ratuszu 6
Święto turystyki w ratuszu (mat. UM Częstochowy)

oraz

Łukasz Kot
Wojciech Kluk

Jasnogórskie Centrum Informacji
Częstochowska Organizacja Turystyczna
Związek Gmin Jurajskich
Śląska Organizacja Turystyczna

mat. UM Częstochowy