W Myszkowie powstanie strzelnica pneumatyczna. Powiat myszkowski otrzymał dofinansowanie na budowę

0
1296
strzelnica pixabay.com

W Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie powstanie strzelnica pneumatyczna, na której budowę powiat myszkowski otrzymał dofinansowanie w wyniku rozstrzygniętego konkursu ogłoszonego pn. „Strzelnica w powiecie”.

Ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej konkurs pn. „Strzelnica w powiecie” miał na celu rozbudowę infrastruktury strzelnic w Polsce oraz szkolenie w strzelaniu młodzieży, członków organizacji proobronnych i funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Konkurs miał także na celu podniesienie atrakcyjności sportów strzeleckich.

strzelnica pneumatyczna 1
Fot. Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Przyznane środki w wysokości 160 tys. zł plus wkład finansowy Powiatu Myszkowskiego w wysokości 40 tys. zł będą przeznaczone na budowę nowej strzelnicy pneumatycznej w pomieszczeniu po istniejącej, mniejszej sali gimnastycznej znajdującej się przy Zespole Szkół Nr 1 w Myszkowie oraz na wyposażenie strzelnicy.

Nowy obiekt będzie wyposażony w:

 • 6 szt. pistoletów pneumatycznych wraz z osprzętem;
 • 6 szt. karabinków pneumatycznych wraz z niezbędnym osprzętem;
 • transportery tarcz z niezbędnymi osłonami;
 • maty do strzelania z pozycji leżącej;
 • wałki do strzelania z pozycji klęczącej;
 • taborety regulowane do treningu wstępnego;
 • okulary ochronne;
 • tarcze papierowe;
 • dwie szafy metalowe do przechowywania karabinków i pistoletów pneumatycznych;
 • śrut;
 • lustra do ćwiczenia bezstrzałowego;
 • przesłony boczne;
 • stanowiska strzeleckie.
pistolet pneumatyczny pixabay.com
Fot. pixabay.com

Ze strzelnicy przez cały rok będą mogli korzystać:

 • uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego (na zasadzie zajęć podstawowych i dodatkowych z rozszerzonym programem dla klas mundurowych);
 • uczniowie pozostałych szkół średnich znajdujących się na terenie powiatu myszkowskiego (na zasadzie zajęć podstawowych i dodatkowych);
 • uczniowie wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych powiatu myszkowskiego oraz wszystkich zainteresowanych szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów ościennych (na zasadzie porozumienia z Zarządcą obiektu);
 • osoby korzystające z zajęć praktycznych prowadzonych przez Klub Strzelecki LOK w Myszkowie (na zasadzie porozumienia z Zarządcą obiektu).

Organizacją oraz prowadzeniem zajęć strzeleckich zajmą się wykwalifikowani Instruktorzy Strzelectwa Sportowego, Dynamicznego i Bojowego, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć w szkołach.

Kadra szkoleniowa ma duże doświadczenie z zakresu nauczania na poziomie podstawowym oraz doskonalenia techniki strzeleckiej dlatego prowadzone przez nich zajęcia uzupełnią działalność dydaktyczno-wychowawczą zajęć szkolnych w dziedzinie obronności państwa.