fbpx

Straż Miejska apeluje: Sprzątajmy po swoich pupilach!

Straż Miejska w Częstochowie przypomina wszystkim właścicielom psów o obowiązku sprzątania po swoich pupilach w miejscach ogólnodostępnych – zaśmiecanie miejsc publicznych jest wykroczeniem.

Częstochowska Straż Miejska wielu lat lat prowadzi na terenie Częstochowy działania zmierzające do poprawy estetyki miasta. Straż Miejska w Częstochowie apeluje, aby wyprowadzać psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy oraz w kagańcu. Funkcjonariusze przypominają również o obowiązku sprzątania po psach.

Mając na uwadze regulamin utrzymania czystości i porządku dla miasta Częstochowy:

“Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do wyprowadzania psa na smyczy, a psa agresywnego na smyczy i w kagańcu oraz niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych, na skwerach i trawnikach oraz w innych miejscach służących do publicznego użytku (obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych)”.

Straż Miejska przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt psy muszą posiadać obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie.

LN/SM Częstochowy