Stop mowie nienawiści – konkurs

0
315
mat. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Konkurs organizowany przez Policję i Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu razem ze Starostwem Powiatowym ogłaszają konkurs pt. “Stop Mowie Nienawiści”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu lublinieckiego, będzie prowadzone w dwóch kategoriach: plakat i rozprawka. Konkurs rozpoczął się 3 listopada i trwać będzie do 3 grudnia.

Najważniejszym celem konkursu plastyczno-literackiego pt. “Stop Mowie Nienawiści” jest promowanie właściwych postaw pośród młodzieży, przeciwdziałanie propagowaniu ustrojów totalitarnych a także przestępstwom nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych czy też ze względu na bezwyznaniowość, ale również zrozumienie wieloznaczności pojęcia tolerancji.

Stop mowie nienawiści – konkurs 1
mat. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć prace do Komendy Powiatowej w Lublińcu, który znajduję się przy ulicy Oświęcimskiej 6 wraz z wypełnioną karta zgłoszeniową.

Każda praca powinna zawierać informację z danymi tj. imię i nazwisko autora pracy, rok urodzenia, klasa, pełny adres placówki z nr tel i adresem e-mail którą reprezentuje.

Po rozstrzygnięciu konkursu lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej lublinieckiej komendy – TUTAJ oraz starostwa powiatowego – TUTAJ.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać w Zespole ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu tel. 47 8583211 lub 47 8583283 e-mail.: [email protected]

K KIK