fbpx

„Słoneczna gmina”. Szansa na dotacje

W Częstochowie można ubiegać się o dotacje na montaż urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz tzw. magazynów energii. Z początkiem października ruszyły spotkania w dzielnicach.

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy będą mogli skorzystać z dotacji w ramach dwóch projektów – Słoneczna Gmina II i III. Oba są na liście projektów towarzyszących Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. Dokument został przyjęty niedawno – na początku września – na Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. I już w październiku ruszy nabór wniosków w projektach realizujących cele Strategii.

Słoneczna Gmina II dotyczy tzw. magazynów energii. Magazyn taki przechowuje to, co produkują panele fotowoltaiczne – tak aby z tej energii można było skorzystać w dowolnej chwili (np. w razie awarii, ale także po zmroku – gdy panele nie pracują). Dzięki magazynowi sprzęt elektryczny zasilany jest prądem z OZE dłużej, optymalizuje się zatem wskaźnik zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przekłada się to bezpośrednio na nasze oszczędności, daje większą niezależność od sieci energetycznej. Latem może w ogóle zapewniać dużą samowystarczalność, uwalniając nas okresowo od konieczności zakupu prądu od dystrybutora.

W ramach Słonecznej Gminy II magazyny energii będą instalowane w budynkach użyteczności publicznej, ale można też będzie ubiegać się o dotację na ich zakup i montaż w prywatnych budynkach mieszkalnych. Łączne środki zaplanowane do rozdysponowania na dofinansowanie takich inwestycji w Częstochowie to 30 mln zł. Cała wartość projektu sięga niemal 35,3 mln zł.

Dotacje Słonecznej Gminy III obejmą natomiast montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) –  instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jest ponad 17,2 mln zł do podziału w ramach dofinansowania, a wartość całego projektu to 30 mln zł.  

Nabór w obu projektach do grudnia tego roku. Za pośrednictwem Rad Dzielnic odbędzie się kampania informująca o zasadach ubiegania się o te środki. Poprowadzi ją lider Klastra Energii Aglomeracji Częstochowskiej – firma DOEKO Group Sp. z o.o. To właśnie jej przedstawiciele będą spotykać się z częstochowiankami i częstochowianami, promując oba projekty, odpowiadając na pytania. Wszystko po to, aby sam nabór wniosków poszedł sprawnie.  

Pierwsze spotkania zaplanowano na 2 października na Zawodziu-Dąbiu i Mirowie. 3 października temat zostanie poruszony na Błesznie (spotkanie odbędzie się tam też 17 i 24 października), a 4 października – na Stradomiu i Tysiącleciu. Z kolei 5 października miejscem spotkania będzie dzielnica Wyczerpy-Aniołów, 9 października – Gnaszyn-Kawodrza i Wrzosowiak, 10 października – Częstochowska-Parkitka i Północ, 11 października – Dźbów, 18 października – Kiedrzyn, a 23 października – Ostatni Grosz.

Inwestycje, które uzyskają dofinansowanie, będą realizowane – według szacunków – od2024 aż do 2029 r..

Strategia Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. została przygotowana przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Prace nad dokumentem, w latach 2021-2023, objęły konsultacje z udziałem mieszkańców, przedsiębiorców, sektora NGO i związków zawodowych.

Na liście zadań realizujących cele Strategii znalazły się też projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii – m.in. te, z których skorzysta Częstochowa.

Dzięki projektom zrealizowanym kilka lat temu w formule Słonecznej Gminy w Częstochowie można było otrzymać dofinansowanie do trzech rodzajów instalacji, tj.  kolektorów  słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Samorząd dysponował wówczas środkami zdobytymi na taki cel w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

red., mat. UM Częstochowy