fbpx

„Słoneczna gmina”. Szansa na dotacje dla mieszkańców Częstochowy!

Do połowy listopada można składać ankiety w Urzędzie Miasta Częstochowy związane z dotacjami na montaż urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz tzw. magazynów energii.

Mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mogą skorzystać z dotacji w ramach dwóch projektów – Słoneczna Gmina II i III. Oba są na liście projektów towarzyszących Strategii Rozwoju Subregionu Północnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030. Dokument został przyjęty na Walnym Zebraniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

Słoneczna Gmina II dotyczy tzw. magazynów energii. Magazyn taki przechowuje to, co produkują panele fotowoltaiczne – tak aby z tej energii można było skorzystać w dowolnej chwili (np. w razie awarii, ale także po zmroku – gdy panele nie pracują). Dzięki magazynowi sprzęt elektryczny zasilany jest prądem z OZE dłużej, optymalizuje się zatem wskaźnik zużycia energii w gospodarstwie domowym. Przekłada się to bezpośrednio na nasze oszczędności, daje większą niezależność od sieci energetycznej. Latem może w ogóle zapewniać dużą samowystarczalność, uwalniając okresowo użytkowników od konieczności zakupu prądu od dystrybutora.

W ramach Słonecznej Gminy II magazyny energii będą instalowane w budynkach użyteczności publicznej, ale można też ubiegać się o dotację na ich zakup i montaż w prywatnych budynkach mieszkalnych. Łącznie zaplanowano do rozdysponowania na dofinansowanie takich inwestycji w Częstochowie 30 mln zł. Cała wartość projektu sięga blisko 35,3 mln zł.

Z kolei dotacje Słonecznej Gminy III obejmą montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) –  instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Do podziału w ramach dofinansowani czeka ponad 17,2 mln zł, a wartość całego projektu sięga 30 mln zł.  

Inwestycje, które uzyskają dofinansowanie, będą realizowane – według szacunków – od 2024 do 2029 r.

Wypełnione ankiety potwierdzające zamiar udziału w projekcie do połowy listopada będą przyjmowane w Urzędzie Miasta przy ul. Śląskiej 3/5 (w godzinach pracy urzędu). W zależności od zainteresowania godziny przyjmowania ankiet mogą ulec wydłużeniu.


Szczegółowe informacje dotyczące projektów można uzyskać w Firmie DOEKO Group Sp. z o.o. pod numerem tel.: 12 446 42 97 oraz w miejskim Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerami tel. 34 370 73 56 i 34 370 74 16.
Dodatkowo na stronie na bieżąco zamieszczane będą najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania wraz z odpowiedziami udzielanymi przez Firmę DOEKO Group Sp. z o.o., która jest głównym wykonawcą w zakresie działań informacyjno – edukacyjnych.

Ankietę można pobrać w portalu miejskim pod informacją dotyczącą projektu. 

mat. UM Częstochowy