Sesja Rady Miejskiej Seniorów

0
153
fot. UG w Radomsku

Miejska Rada Seniorów obradowała w tym roku po raz pierwszy od października 2021 roku.

W sesji tej wzięli udział prezydent Jarosław Ferenc oraz przewodniczący rady Tadeusz Kubak.

Radni Seniorzy pozytywnie zaopiniowali zmianę statutu, dzięki której rada zyska nowe kompetencje. Zaraz po wejściu statutu w życie radni będą mieli możliwość składać wnioski o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej do uprawnionych podmiotów takich jak: prezydenta, przewodniczącego rady, radnego, klubu radnych lub komisji. Przyjęcie nowego statutu będzie kontynuowane na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Radomsku.  

Równie ważnym punktem podczas sesji była także informacja Prezydenta Miasta Radomska, która dotyczyła działań podjętych przez Miasto w ramach pomocy dla mieszkańców walczącej Ukrainy. „Od samego początku konfliktu podejmowaliśmy konkretne działania. Uruchomiliśmy m.in. punkt informacyjny w PSP nr 6, w którym przyjmowano uchodźców. Był czynny 24 godziny na dobę, a w jego działanie bezinteresownie zaangażowało się wielu wolontariuszy, harcerzy, pracowników urzędu i naszych placówek. W tym miejscu pomoc otrzymało blisko 1200 osób” – wyjaśnił prezydent Jarosław Ferenc. Dodał również, że miasto prowadzi zbiórki charytatywne żywności oraz innych materiałów pierwszej potrzeby, organizowało transporty pomocy humanitarnej na Ukrainę i uruchomiono konto, gdzie można przekazywać środki, które przeznaczone zostaną na odbudowę miasta partnerskiego Wozniesiensk.

Sesja Rady Miejskiej Seniorów 1
fot. UG w Radomsku

Radni seniorzy rozmawiali, również o innych sprawach między innymi: o stanie poszczególnych dróg i chodników, utrzymania porządku na miejskich terenach, a także o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i bankowości elektronicznej. Radni zwrócili także uwagę na poprawę polityki informacyjnej Urzędu Miasta Radomska. Radna Barbara Nieznańska-Drozdek podziękowała za gazetę Nasze Radomsko. Informacje, które dostarczane są prosto do domów.

K KIK