fbpx

Sesja Rady Miasta – od patetycznego wstępu, do merytorycznych uwag

W czwartek, 22 września w Urzędzie Miasta Częstochowy odbyła się LXV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy. Pokazała, z jak trudną sytuacją zaczyna mierzyć się miasto i jego mieszkańcy.

Początek sesji Rady Miasta był związany z uczczeniem pamięci zmarłego dzień wcześniej Mieczysława Hrehorowa oraz ofiar getta częstochowskiego. W związku z 80. rocznicą likwidacji getta częstochowskiego, do miasta zaproszeni zostali specjalni goście, mianowicie dzieci Irit Amiel – izraelskiej poetki i pisarki żydowskiego pochodzenia, która niegdyś zamieszkiwała Częstochowę.

LXV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy
fot. Linda Nocoń

Ożywienie wśród radnych wzbudziło się przy punkcie związanym z informacją bieżącą Prezydenta Miasta Częstochowy. Padło wówczas wiele uwag, dotyczących prezydenta. Po pewnym czasie poruszono również temat Budżetu Obywatelskiego.

– Przede wszystkim pojawiło się dzisiaj dużo merytorycznych uwag, dotyczących organizacji Budżetu Obywatelskiego, jego niedociągnięć. Wiele z nich było niezwykle konstruktywnych i myślę, że jest to materiał do tego, by popracować nad funkcjonowaniem Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście. – zaznaczyła radna Katarzyna Jastrzębska.

Tematyka obrad częstochowskich radnych oscylowała także wokół zmian budżetu. W trakcie sesji poruszono także szereg uchwał, które dotyczyły wynagrodzeń nauczycieli. Rada poświęciła też uwagę nazewnictwu nowych ulic:

– Radni zastanowi się nad nadaniem nazw ulic w Częstochowie. Chodzi np. o przedłużenie ulicy Małopolskiej na odcinku od ulicy Bialskiej do ulicy Zakopiańskiej, a także nadanie nazwy ulicy która miałby się nazywać ulicą Rozmarynową, a prowadzić od ulicy Wichrowej w kierunku ulicy Warownej. Konieczność nadania nazwy wynika także z konieczności nadania numerów 37 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej powstających w tym rejonie. – mówił rzecznik Urzędu Miasta, Włodzimierz Tutaj

LXV zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy
fot. Linda Nocoń

Duże poruszenie wzbudziło wprowadzenie tuż przed rozpoczęciem sesji do porządku obrad punktu dotyczącego, jak tłumaczyła dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie, Joanna
Holi-Sosnowska, m.in.zwrotu roszczeń w zakresie inwestycji przebudowy DK-1.

– W związku z przebudową DK-1, miasto złożyło oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wykonawcą i w tym zakresie będziemy starać się o odzyskanie kary umownej w wys. 26 mln zł. Po to są wprowadzone te zmiany w budżecie, żeby kancelaria mogła tego typu procesy prowadzić.

Joanna Holi-Sosnowska dodaje także, że istotna w tej kwestii jest szeroko rozumiana pomoc prawna:

– Z tego, co wiem, musi to wziąć niezależna strona, zagłębiona w temacie, bo mamy tylko jednego prawnika zatrudnionego w MZD, który na tym się zna i jest obarczony odpowiedzialnością za bieżące i wewnętrzne sprawy. Wszystkie firmy, z krtórymi rozwiązana została umowa, postanowiły wynająć 20 niezależnych kancelarii, żeby te poprowadziły sprawę. Chce państwa uspokoić, że będziecie o wszystkim informowani.

Ważnym punktem sesji była również kwestia wyrażenia przez Radę Miasta zgody na przedłużenie umów dzierżawy, zawartych przez Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie ze Scanmed S. A. Dyrektor, Wojciech Konieczny, postarał się o to, by przedstawić jak najwięcej argumentów za takim działaniem. Po serii pytań, dotyczących jego wypowiedzi, przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została przyjęta.

Podczas obrad podjęto również temat ,,dodatku węglowego”. Wówczas podano do informacji, ze środki pozwalające na wypłatę dopłaty do ogrzewania są już w budżecie.

Linda Nocoń