Samorząd wypuścił obligacje

0
302

Radomsko dołączyło do miast, które na pokrycie wydatków inwestycyjnych wyemitowało obligacje komunalne. Debiut miasta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie miał miejsce w miniony poniedziałek.
Celem emisji obligacji było pozyskanie przez gminę dodatkowych środków finansowych i przeznaczenie ichpokrycie wydatków związanych z realizowanymi w tym roku zadaniami inwestycyjnymi. Z pozyskanych w ten sposób funduszy, miasto chce sfinansować budowę kompleksowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymianę taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne, a także przeprowadzić rewitalizację centrum Radomska, przebudowę ul. Reymonta oraz termomodernizację magistratu i przedszkola nr 2.
Radomszczańskie obligacje komunalne notowane są w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Radomsko jest 140. emitentem obligacji na rynku Catalyst oraz czwartym debiutantem na tym rynku w 2019 r.
Wyemitowane papiery wartościowe, to obligacje na okaziciela, w sumie 30 000 obligacji, w tym:
– 10 000 obligacji serii D19, o wartości nominalnej 1000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200019”, których wypłata odsetek odbywać się będzie co pół roku, a końcowy termin wykupu przewidzany jest na 25.11.2026 r.;

– 10 000 obligacji serii E19, o wartości nominalnej 1000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200027”, których wypłata odsetek odbywać się będzie co pół roku, a końcowy termin wykupu przewidziany jest na 25.11.2029 r.;

– 10 000 obligacji serii F19, o wartości nominalnej 1000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200035”; których wypłata odsetek odbywać się będzie co pół roku, a końcowy termin wykupu przewidziany jest na 25.11.2032 r.

Samorząd wypuścił obligacje 1

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6 M, powiększone o marżę dla inwestorów – 1,03%.
W uroczystej sesji otwierającej notowania radomszczańskich uczestniczyli: prezydent Jarosław Ferenc oraz skarbnik Mariola Wypych, a także członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Piotr Borowski i przedstawiciele Departamentu Finansowego Projektów Inwestycyjnych Banku PKO Bank Polski S.A., banku, który obsługuje dla miasta ewidencję obligacji — kierownik zespołu Marcin Święcicki oraz Mariusz Noch i Anna Węgrzanowska.
(Źróło: UM Radomsko)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here