Samorząd chce pomóc organizacjom pozarządowym

0
101

Władze miejskie Radomska przygotowują się do opracowania przyszłorocznego „ Programu Współpracy Miasta Radomska z Organizacjami Pozarządowymi”. Do 13 września swoje propozycje zadań, które miałyby być objęte tym programem, mogą składać przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (w tym również kluby sportowe), realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta.
Zgłoszenie należy składać w terminie do 13 września br. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, lub elektronicznej na adres: [email protected] (decyduje data wpływu do urzędu).

Samorząd chce pomóc organizacjom pozarządowym 1


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: www.bip.radomsko.plotwiera się w nowym oknie w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska.
Wszystkie zgłoszone propozycje posłużą samorządowi do przygotowania projektu na rok 2020, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here