W Aleksandrii wybudowano nową salę gimnastyczną

0
1114
sala gimnastyczna 2
dav

W Aleksandrii przy ZSP wybudowano salę gimnastyczną oraz przebudowano część istniejącego budynku szkoły. Inwestycja była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

sala gimnastyczna 1
Fot. ZSP w Aleksandrii

Przeprowadzone prace budowlane wyniosły 4.747.800,00 zł brutto. Przedstawiona wartość to koszt dokumentacji technicznej oraz robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z wykonawcą; bez kosztów nadzoru budowlanego itp.

W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja projektowa oraz wybudowana nowa sala gimnastyczna z płytą boiska do siatkówki, koszykówki i tenisa wraz z widownią. Dodatkowo:

  • wybudowano zaplecze socjalno-sanitarne (szatnie, łazienki, toalety, pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego oraz dwie sale dydaktyczne);
  • zmodernizowano zespół żywieniowy (stołówkę, pomieszczenie kuchni wraz z zapleczem).

„Powstały, nowy obiekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – zarówno w kwestiach dot. edukacji, sportu, zdrowia i bezpieczeństwa. Szczególnie w dobie pandemii” – powiedział Wójt Gminy Konopiska Jerzy Żurek.

„Już w trakcie projektowania budynku wprowadzono rozwiązania, które finalnie usprawniły organizację wewnątrzszkolną. Zmodernizowano punkt żywieniowy, budując nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na stołówkę i zaplecze. Budując sale dydaktyczne, zadbano o komfort nauki dla najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Zadbaliśmy także o ekologię, modernizując kotłownię z węglowej na gazową. Nowy obiekt umożliwi dyrektorowi ZSP w Aleksandrii bezpieczną realizację zadań edukacyjnych i sportowych. Realizacja tej dużej inwestycji była możliwa dzięki dobrej współpracy Wójta Gminy Konopiska z mieszkańcami, których cenne uwagi przedstawione podczas kilku wspólnych spotkań pozwoliły rozwiązać szereg problemów, za co serdecznie dziękuję.
W sposób szczególny pragnę również podziękować Panu Ministrowi Szymonowi Giżyńskiemu – Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki Jego osobistemu, mocnemu zaangażowaniu Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przekazało na ww. inwestycję dofinansowanie w kwocie 1 340
500,00 zł. Jestem bardzo wdzięczny za to silne wsparcie” – powiedział Wójt Jerzy Żurek.