Rządowe dopłaty do czynszu

0
566

Zapowiadane przez Rząd w maju 2020 roku dopłaty do czynszu w końcu zostały uruchomione. Od 5 stycznia 2021 roku najemcy i podnajemcy w trudnej sytuacji finansowej mogą liczyć nawet na 1500 zł miesięcznie przez okres pół roku.

Przepisy, które wreszcie weszły w życie, przewidują pomoc finansową najemcom i podnajemcom mieszkań prywatnych, komunalnych, spółdzielczych i TBS. Osoby te muszą dodatkowo spełnić następujące warunki:

  • Wnioskodawca wynajmował lub podnajmował mieszkanie przed 14 marca 2020 r. (może być inne niż wynajmowane obecnie);
  • Średni miesięczny dochód wnioskodawcy był w ciągu 3 miesięcy przed złożeniem wniosku niższy o co najmniej 25 proc. niż miesięczny dochód w 2019 r.

Dopłaty do czynszów można otrzymać tylko wraz z dodatkiem mieszkaniowym jako jego część, dlatego należy też spełniać warunki uprawniające do otrzymania dodatku:

  • Mieć tytuł prawny do mieszkania (np. umowę najmu);
  • Mieć miesięczny dochód na osobę nie wyższy niż 1500 zł (rodzina) lub 2100 zł (osoba samotna);
  • mieć metraż mieszkania nie większy niż 45,5 m kw. (1 domownik), 52 m kw. (2 domowników), 58,5 m kw. (3 domowników), 71,5 m kw. (4 domowników), 84,5 m kw. (5 domowników), 91 m kw. (6 domowników).

Jeśli chodzi o metraż mieszkania, istnieją pewne wyjątki od powyższej zasady, np. w przypadku osób niepełnosprawnych. Więcej informacji można uzyskać  w urzędzie.

Aby otrzymać pieniądze, należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o dodatek mieszkaniowy  z dopiskiem o chęci uzyskania także dopłaty do czynszu. Urząd poinformuje, jakie dodatkowe załączniki będą potrzebne (np. deklaracja o dochodach).

O dopłatę można się ubiegać już od 5 stycznia 2021 roku, kiedy przepisy weszły w życie. Czas na składanie wniosków upływa już 31 marca 2021 r. Po złożeniu w urzędzie wniosek jest rozpatrywany przez okres 30 dni.

Bardzo ważne – pieniędzy uzyskanych z dodatku mieszkaniowego i dopłat do czynszów nie dostaje się bezpośrednio do ręki. Są one wypłacane przez urząd właścicielowi wynajmowanego mieszkania lub innej osobie pobierającej od wnioskodawcy opłaty za lokal (np. zarządcy budynku). Ma to zapewnić faktyczne pokrycie bieżących i zaległych kosztów najmu.

Dopłata jest przyznana na 6 miesięcy i można ją otrzymać tylko raz. Kwota pomocy jest ustalona według ustawy:

– „Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł” – gov.pl

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków pozwalających uzyskać dopłatę, a

W przypadku, gdy urzędnicy stwierdzą, że wnioskodawca nie spełnia warunków, spełnia kryteria przyznania dodatku, urzędnik może przyznać sam dodatek mieszkaniowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here