Park i pałac w Strzałkowie wrócił w ręce spadkobierców

0
210

W wyniku złożonego wniosku o zwrot części majątku przez spadkobierców byłych właścicieli dóbr ziemskich Strzałków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał im na własność budynek dawnej szkoły oraz otaczający ją park. Oddana nieruchomość obejmuje w sumie powierzchnię 4,04 ha.

Park i pałac w Strzałkowie wrócił w ręce spadkobierców 1
Fot: Powiat Radomszczański

Pałac w Strzałkowie (Strzałków) wzniesiony został pod koniec XIX w. dla malarza Henryka Siemiradzkiego. Pałac służył mu jako letnia rezydencja do momentu jego śmierci w 1902 roku. Nieruchomość w 1914 roku nabył inż. Stefan Kryński. Niestety w wyniku reformy rolnej przeprowadzonej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku park i pałac w Strzałkowie  wraz z całymi Dobrami Ziemskimi Strzałków został przejęty na własność Skarbu Państwa.

W roku 2011 o dawną własność malarza Henryka Siemiradzkiego upomniał się spadkobierca Stefana Kryńskiego, zwracając się do Wojewody Łódzkiego o zwrot części nieruchomości, obejmującej m.in. dawny budynek szkoły rolniczej w Strzałkowie wraz z działką o pow. 4,04 ha.

Trwający kilka lat spór, po wnikliwym ocenieniu przez urzędników wojewody, którzy mieli ocenić czy nieruchomość została przejęta zgodnie z prawem przez Skarb Państwa, ostatecznie rozstrzygnął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych uznał on, że zespół dworsko – parkowy nie powinien zostać znacjonalizowany w ramach reformy rolnej przewidzianej dekretem PKWN, a budynek szkoły, w której mieścił się Zespół Szkół Agrobiznesu oraz otaczający ją park (nieruchomość o pow. 4,04 ha) muszą zostać zwrócone spadkobiercom byłych właścicieli majątku Strzałków.

Park i pałac w Strzałkowie wrócił w ręce spadkobierców 2
Fot: Powiat Radomszczański

Powiat Radomszczański odwołał się od tej decyzji, ale w lipcu 2020 roku naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została utrzymana w mocy.

Część budynku dawnej szkoły  wraz z terenem przyległym o pow. 4,04 ha została przekazana spadkobiercom byłych właścicieli w ostatnich dniach 2020 roku. Pozostała część nieruchomości, wchodząca w skład majątku po byłej Szkole Rolniczej (pow. 57,45 ha) stanowi własność Powiatu Radomszczańskiego.

[post_gallery]

Fot: Powiat Radomszczański

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here