fbpx
Strona głównaEdukacjaTrwa rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie!

Trwa rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie!

Pierwsza tura rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie potrwa do 12 lipca. W ofercie znalazły się trzy nowości.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie w tym roku akademickim przygotował dla kandydatów aż trzy nowości. Pierwszym jest  kierunek etologia i psychologia zwierząt, oferowany przez Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt na studiach stacjonarnych I i II stopnia. Absolwenci zdobędą umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt.

Drugą nowością oferowaną przez Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia będzie kierunek- inżynieria mechatroniczna. Celem realizacji tych studiów jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry pracującej przy projektowaniu i eksploatacji systemów mechatronicznych stosowanych w procesach produkcyjnych oraz systemów komputerowych w procesach technologicznych.

Z kolei nowinką w ofercie anglojęzycznej jest kierunek – inżynieria żywności/Food Engineering. Oferowane są studia II stopnia, stacjonarne prowadzone w języku angielskim.

Trwa rekrutacja na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie! 1
fot. UR w Krakowie

Trwa pierwsza tura rekrutacji

Pierwsza tura rekrutacji na wymienione powyżej, ale też pozostałe kierunki trwa do 12 lipca. Zakres postępowania kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z poszczególnych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Z kolei na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku, gdy będzie ona nierozstrzygająca – na podstawie średniej arytmetycznej z ocen wykazach w suplemencie.

Warto zaznaczyć, że krakowska uczelnia od lat łączy rozwój naukowy z gospodarką. Żywność, środowisko i energia to sztandarowe problemy badawcze jakimi zajmuje się Uniwersytet Rolniczy. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.

Blisko 160 uczelni partnerskich

Uniwersytet prowadzi innowacyjne badania z zakresu szeroko pojętej produkcji rolniczej w specyficznych uwarunkowaniach: prawnych (rozdrobnienie gruntów), terenowych (obszary górskie i podgórskie), środowiskowych (opady atmosferyczne, warunki termiczne, glebowe) oraz powiązanych z nimi czynnikami wynikającymi z konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, a także wpływu skażenia środowiska w tym powietrza na zdrowie ludzi.

Studenci i pracownicy mają możliwość odbywania zagranicznych staży i praktyk, co daje im możliwość zdobycia cennego doświadczenia. W ciągu ostatnich lat Uczelnia odnowiła lub podpisała umowy o współpracy z blisko 160 uczelniami partnerskimi na całym świecie. Partnerami Uniwersytetu są uczelnie m.in. z USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Ukrainy, Rosji, czy Kazachstanu.

Szeroki wachlarz możliwości

Studenci mają do dyspozycji cztery domy studenckie: Dom Akademicki „Bratniak”,  Dom Studencki „Młodość”, Dom Studencki „Oaza” oraz Dom Studencki „Czwórka +”. Uniwersytet oferuje pomoc materialną studentom w postaci szerokiego wachlarza stypendiów oraz możliwości. Studia na krakowskim uniwersytecie przeznaczone są dla wszystkich tych, którym bliskie są zagadnienia z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, a także ekonomicznych. Absolwenci zatrudniani są w najlepszych przedsiębiorstwach działających w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie: urk.edu.pl.

mat. UR w Krakowie

- Advertisment -

Popularne

- Advertisment -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here