fbpx
Strona głównaPomoc dla UkrainyRada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały z myślą o ukraińskich uchodźcach

Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały z myślą o ukraińskich uchodźcach

Częstochowa z myślą o uchodźcach przyjęła uchwały, dzięki którym będzie aplikować o środki unijne na remont mieszkań, docelowo powiększających zasób lokali komunalnych. Drugi projekt ma dotyczyć wsparcia społecznego i edukacyjnego rodzin oraz uczniów.

Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały, które umożliwią aplikowanie o dofinansowanie w planowanych nadzwyczajnych naborach wniosków o dofinansowanie działań pomocowych dla uchodźców z Ukrainy. Środki mają pochodzić z rezerw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem jednego z programów, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, jest zwiększenie liczby lokali komunalnych, które czasowo byłyby przeznaczone dla obywateli Ukrainy, a później wykorzystywane przez gminy dla mieszkańców jako mieszkania socjalne, wspomagane bądź chronione.

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych Urzędu Miasta wytypowało z mieszkaniowego zasobu miasta 30 lokali, które byłyby przekazane na ten cel. Lokale te od dłuższego czasu są niezasiedlone ze względu na zły stan i wysokie koszty remontów. Dofinansowanie zewnętrzne z programu unijnego pozwoliłoby więc wreszcie na ich remont i wykorzystanie z myślą o uchodźcach, a następnie mieszkańcach.

Przypomnijmy, że obecnie blisko 300 ukraińskich uchodźców korzysta z miejsc tymczasowego zakwaterowania zapewnianych przez Urząd Miasta. Mają oni zapewniony nocleg i wyżywienie  w udostępnionym budynku Liberty Częstochowa przy ul. Koksowej, w Domu Pielgrzyma oraz pokojach „Magnolia”. Na razie obowiązuje decyzja Wojewody Śląskiego o ryczałtowej refundacji kosztów pobytu w tych obiektach noclegowych, choć nie ma jednoznacznej deklaracji do kiedy możliwa będzie taka forma wsparcia ze strony administracji rządowej.

Wiadomo jednocześnie, że okres refundacji kosztów pobytu w prywatnych  domach (40 zł za jednego goszczonego uchodźcę dziennie) jest czasowo ograniczony, co może spowodować problem z miejscami zakwaterowania uchodźców przebywających ciągle w Polsce, którzy nie byli w stanie się do tej pory w pełni usamodzielnić.

W Częstochowie do końca czerwca złożono wnioski na refundację kosztów pobytu ponad 7,7 tys. uchodźców. Część z nich to zapewne wnioski ponawiane, ale biorąc pod uwagę liczbę wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł, w naszym mieście przebywało lub przebywa nadal ok. 6,7 tys. uchodźców z Ukrainy.

Drugi z projektów, na które Częstochowa będzie starać się o dofinansowanie unijne dotyczy wsparcia uczniów, usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny, a także utworzenia i utrzymania miejsc w placówkach wsparcia dziennego. W zakresie wsparcia uczniów miasto ma zapewnić wkład własny w wysokości 10%, a w przypadku usług społecznych na rzecz rodziny oraz wsparcia miejsc w placówkach wsparcia dziennego -15% wartości projektu.

Zakładane, możliwe formy wsparcia edukacyjnego to: zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla uczniów ukraińskich (również w oddziałach przygotowawczych), zakup sprzętu (np. laptopów), z których będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy, pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich, zatrudnianie asystentów międzykulturowych w szkołach, doposażenie sal (ławki, krzesła, biurka, szafy itp.), prace związane z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń, wynikające z konieczności stworzenia warunków do nauki nowoprzybyłym uczniom oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia terapeutyczne.

Celem głównym w zakresie wsparcia społecznego jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną, z realizacją usług dedykowanych indywidualnym potrzebom, wykorzystaniem pracy socjalnej, terapii, a także utworzeniem centrum dialogu społecznego.

MOPS w Częstochowie przypomina o sekcji stworzonej dla osób, doświadczających przemocy w rodzinie. Więcej na ten temat przeczytasz pod tym linkiem.

LN/UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -