fbpx
Strona głównaRodzinaCzęstochowski MOPS przypomina o sekcji stworzonej dla osób, doświadczających przemocy w rodzinie

Częstochowski MOPS przypomina o sekcji stworzonej dla osób, doświadczających przemocy w rodzinie

MOPS przypomina o działaniu sekcji, której zadaniem jest bezpłatna pomoc udzielana osobom borykającym się z problemem przemocy.

Okres wakacyjny to czas urlopów, zamknięcia szkół, warto jednak pamiętać, że z problemem przemocy spotykamy się niestety przez cały rok. Najważniejsze w sytuacji doświadczania przemocy jest przełamanie wstydu, strachu i udanie się po wsparcie.

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą w częstochowskim MOPS zapewnia fachową pomoc świadczoną przez certyfikowanych specjalistów. Wśród zadań realizowanych przez sekcję są konsultacje dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, świadków przemocy oraz osób stosujących przemoc.

Komórka realizuje także procedurę „Niebieskie Karty”. Specjaliści prowadzą również krótkoterminową terapię zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc w rodzinie.

Z wymienionych form wsparcia można skorzystać w:

Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Kopernika 4, 42-217 Częstochowa
tel. 34/311-70-52 i 34/311-70-53

W tym miejscu czekają specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy socjalni doświadczeni w pracy z osobami borykającymi się z problemem przemocy. Pod tym samym adresem funkcjonuje także powołany i podlegający pod Prezydenta Miasta Częstochowy Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W Częstochowie dyżur pełnią również pracownicy Częstochowskiego Centrum Interwencji Kryzysowej. Infolinia: 34/366-31-21 (telefon czynny 24 godziny na dobę).

 Procedura ,,Niebieskiej Karty” obejmuje czynności podejmowane i realizowane przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie przez osobę uprawnioną np. policjanta, pracownika pomocy społecznej czy ochrony zdrowia lub oświaty formularza „Niebieska Karta – A” – w przypadku, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych pojawią się podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub gdy takiego zgłoszenia dokona członek rodziny lub osoba będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury “Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszelkie działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny dotkniętej przemocą.

Częstochowa z myślą o uchodźcach przyjęła uchwały, dzięki którym będzie aplikować o środki unijne na remont mieszkań, docelowo powiększających zasób lokali komunalnych. Drugi projekt ma dotyczyć wsparcia społecznego i edukacyjnego rodzin oraz uczniów. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

LN/UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -