fbpx

Od 1 stycznia Przyrów znów jest miastem

Pierwszego dnia Nowego Roku na mapie województwa śląskiego pojawiło się kolejne miasto. Leżący w pow. częstochowskim Przyrów odzyskał status, który utracił ponad 150 lat temu za udział w powstaniu styczniowym.

Jak kształtowała się historia Przyrowa? O tym można przeczytać na stronie www.przyrow.pl. Osadnictwo zaczęło się rozwijać się od XIII wieku. Pierwszy znany zapis historyczny dotyczy wsi Wiercica i pochodzi z 1279 r. W pobliżu obecnego Przyrowa po zachodniej stronie rzeki Wiercicy istniała też w tym czasie wieś Komorowo. Trudności osadnictwa wynikały z bagiennego i lesistego charakteru terenu obecnej gminy. Tereny te były trudno dostępne, dowodem czego jest fakt, że właśnie tutaj wzdłuż obecnego strumienia Kanał Lodowy przebiegała umowna granica dwóch historycznych dzielnic Małopolski i Wielkopolski.

W takich uwarunkowaniach, na terenie słabo jeszcze zagospodarowanym,wśród lasów i bagien północnego krańca ziemi krakowskiej, król Kazimierz Wielki 15 marca 1369 roku wydał przywilej dla Jakuba Rechcickiego z Nagłowic i lokował miasto Przyrów na ważnym szlaku komunikacyjnym łączącym Małopolskę z Wielkopolską, biegnącym z Krakowa przez Lelów, a dalej Radomsko, Sieradz do Kalisza i Poznania lub Torunia i Prus. Warto dodać, że miasto to było ostatnie w Ziemi Krakowskiej na trakcie sieradzkim, a jednocześnie pierwsze w Ziemi Krakowskiej dla przybyszów z kierunku przeciwnego.

Upadek znaczenia Przyrowa i ograniczenie rozwoju spowodowane było zmianą trasy głównej drogi z Krakowa do Wielkopolski, a także ogromnymi zniszczenia dokonanymi przez Szwedów w XVII w. Po tych wydarzeniach miasto nie doszło do świetności. Po powstaniu styczniowym, dekretem cara Aleksandra z 13 lipca 1869 r. Przyrów został pozbawiony praw miejskich. Formalną przyczyną był właśnie za udział w powstaniu.

Po ponad 150 latach Przyrów odzyskał status miasta. Stało się tak 1 stycznia. O zmianie tej donosi m.in. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

-Cieszę się, że po tak długiej przerwie Przyrów znów staje się miastem. Nadanie praw miejskich to zmiana, która może znacząco wpłynąć na rozwój całej gminy. Trzymam kciuki! – zaznacza wojewoda Marek Wójcik.

Podkreślane jest to, że Przyrów posiadał status miasta przez niemalże 500 lat, a o jego historii świadczy wpisany do rejestrów zabytków nieruchomości województwa śląskiego układ urbanistyczny oraz znajdujący się w jego granicach, pochodzący z początku XVI wieku, a wybudowany w miejscu trzynastowiecznego, drewnianego kościoła parafialnego – zabytkowy Kościół Świętego Mikołaja.

Teraz to Miasto i Gmina Przyrów, a zmiana statusu przynosi nowe perspektywy.

Przy tej okazji przypomnijmy, że w 1 stycznia 2022 r. po 152 latach na mapę Polski powróciło miasto Olsztyn koło Częstochowy (pisaliśmy o tym m.in. TUTAJ).

red., źródło: www.facebook.com/SlaskUW, www.przyrow.pl