fbpx

Przepust pod drogą w Kośmidrach naprawiony

Zablokowany przez gałęzie przepust pod drogą powiatową w Kośmidrach został już naprawiony.

przepust 4
Fot. Powiat Lubliniecki

W powiecie lublinieckim pod drogą powiatową relacji Koszwice – Kośmidry – Lubliniec uszkodzony przez bobry europejskie przepust został już naprawiony.

Nagromadzone gałęzie blokowały dwururowy przepust, co w konsekwencji powodowało spiętrzenie wody, która zaś zmiękczała grunt, podmywała skarpy jezdni przed przepustem i je osuwała. Przy dalszym naporze wody groziło to nawet przerwaniem całego pasa drogi.

„Podjęliśmy działania polegające na rozebraniu powstałego zatoru w celu obniżenia lustra wody. Prace naprawcze prowadzone były od 17 marca  do 17 kwietnia br. i polegały na usunięciu powalonych drzew i gałęzi wzdłuż cieku wodnego, zabezpieczeniu skarp poprzez wzmocnienie ich betonowymi płytami ażurowymi, uzupełnienie skarpy z zagęszczeniem wbudowanego materiału, a następnie oczyszczeniu przepustu z naniesionego namułu,  uszczelnienie i malowanie murów oporowych przepustu. Wartość wykonanych prac to 14 875,40 zł” – mówił Marek Wręczycki, naczelnik Wydziału Komunikacji, Drogownictwa i Transportu w Starostwie Powiatowym w Lublińcu.