fbpx

Przemoc rówieśnicza dotyka 57 procent dzieci. Jak można pomóc?

Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę” przeprowadziła badania dotyczące przemocy wśród dzieci. Ich wyniki są zatrważające. Aż 41 procent dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57 procent doświadcza przemocy rówieśniczej.

Wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację „Dajemy Dzieciom Siłę” przerażają i uświadamiają, jak ogromnym problemem wśród młodych ludzi jest przemoc, szczególnie przemoc wśród rówieśników.

Oblicza przemocy są rozmaite, od agresji fizycznej po psychiczną, a także cyberprzemoc. Kto najczęściej staje się ofiarą takich zachowań? Z pewnością są to uczniowie, którzy są mniej popularni w szkole, są odsuwani od grupy ze względu na status materialny. Co piąty uczeń z biednej rodziny, pada ofiarą przemocy. Zła sytuacja w domu, brak wsparcia ze strony opiekunów, dodatkowo staje się powodem dyskryminacji w grupie.

Problem jest znacznie głębszy ponieważ często zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży, mają świadków, którzy nie reagują, lub boją się zareagować, by samemu nie paść ofiarą przemocy.

Niestety, tylko reagowanie na takie zdarzenia, może dać cień szansy, żeby przerwać pasmo agresji i upokorzeń. Każdy, kto widzi sytuacje, w których dochodzi do nękania, zastraszania, czy agresji, ma obowiązek zgłosić je nauczycielowi, pedagogowi czy psychologowi szkolnemu. Tylko tak można przerwać łańcuch zagrożenia.

Osoby niepełnoletnie, ofiary przemocy, lub jej świadkowie, mogą skorzystać z bezpłatnych telefonów zaufania, które działają całodobowo: Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12.

W Częstochowie można dzwonić do Centrum Interwencji Kryzysowej 34 366 31 21,oraz skorzystać z Częstochowskiego Telefonu Zaufania (z telefonu stacjonarnego: 192 88, z telefonu komórkowego: 34 192 88).

Telefon zaufania pomoże w otrzymaniu pomocy w kwestiach szeroko pojętego kryzysu w życiu( trudności w rodzinie, szkole, uzależnienia, zaburzenia psychiczne, myśli samobójcze). Dzwoniąc pod wskazane numery można zachować anonimowość.

Po pomoc możemy zgłosić się również do Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie (poradnia@gmail.com).