Radni z Częstochowy przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego

0
1004

W czwartek 29 października 2020 roku Rada Miasta Częstochowy wypowiedziała się przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją przepisów dotyczących aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

W czasie sesji Rady Miasta 17 radnych opowiedziało się „za” uchwaleniem sprzeciwu, „przeciwko” było 4 radnych, a 2 „wstrzymało się od głosu”:

Jako Rada Miasta Częstochowy stanowczo sprzeciwiamy się wyrokowi quasi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją przepisów dotyczących aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a tym samym ograniczeniu praw obywatelskich i praw człowieka”.

Radni uważają, że przyjęty wcześniej kompromis aborcyjny jest niemoralny oraz że skazuje kobiety na ogromne cierpienie. Zmuszanie kobiet do kontynuowania ciąży z nieodwracalnymi wadami płodu, powodującymi śmierć dziecka zaraz po urodzeniu lub też skazującego dziecko na życie zależne od opiekuna jest nieetyczne.

Według radnych takie zachowanie źle wpływa na stan zdrowia fizycznego i psychicznego wielu kobiet oraz ich rodzin, bo nie można przewidzieć ich reakcji.

„Należy wyraźnie zaznaczyć, iż dotychczasowy kompromis nie narzucał kobietom oraz ich rodzinom konieczności aborcji, pozostawiał taką możliwość. Dziś, polskie kobiety i polskie rodziny zostały pozbawione możliwości wyboru” – stwierdza Rada Miasta Częstochowy i dodaje:

„Jako organ uchwałodawczy chcemy również podkreślić, że skrajnie nieodpowiedzialne jest wszczynanie wyrokiem tak ogromnego konfliktu społecznego w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań wirusa COVID-19. Nawoływanie do walki z kobietami oraz ponowne dzielenie Polek i Polaków na tych walczących w słusznej sprawie i na tych, których pobudki, w ocenie rządu, są błędne, przyczyni się do wzrostu fali protestów, a tym samym sprowadzi zagrożenie na życie i zdrowie mieszkanek i mieszkańców naszego kraju”.

W 2018 roku upamiętniona została setna rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych. Tym bardziej teraz Radni nie zgadzają się na odbieranie kobietom prawa głosu i decyzyjności co do własnego ciała oraz zmuszanie ich do ponownej walki o podstawowe prawa:

„… jako Rada Miasta Częstochowy wzywamy do poczynienia natychmiastowych kroków mających na celu przywrócenie zaakceptowanego przez większość środowisk kompromisu aborcyjnego”.

Radni podkreślają, że „Polska jest Kobietą! Częstochowa jest Kobietą!” i przesyłają swoje stanowisko Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, Prezesowi Rady Ministrów oraz parlamentarzystom Ziemi Częstochowskiej.

W trakcie dyskusji poprzedzającej uchwalenie stanowiska częstochowski klub radnych Prawa i Sprawiedliwości przedstawił zdanie odrębne, wyrażone we własnym stanowisku dotyczącym wyroku TK oraz obecnych ulicznych protestów, które objęły także Częstochowę.