„Zostawcie nasz las” – w Mokrej protestują przeciwko wycince historycznego lasu

0
1379
wycince

Mieszkańcy miejscowości Mokra oraz Wójt Gminy Miedźno Piotr Derejczyk protestują przeciwko planowanej wycince lasu, który pamięta czasy Bitwy pod Mokrą.

lasy w Mokrej
Fot. UG w Miedźnie

20 kwietnia 2021 roku do Urzędu gminy Miedźno wpłynęło pismo mieszkańców wsi Mokra, w którym zwracają uwagę na planowaną przez Nadleśnictwo Kłobuck wycinkę drzew na działce 952/4 w obrębie Mokra. Las identyfikowany jest przez Lasy Państwowe jako pododdział 376a.

Mieszkańcy są tym faktem bardzo zaniepokojeni i proszą wójta Piotra Derejczyka o interwencję w tej sprawie oraz powstrzymanie zaplanowanych działań.

Las przeznaczony do wycinki znajduje się na polu bohaterskiej Bitwy pod Mokrą z 1 września 1939 roku. To w tym miejscu właśnie znajduje się historyczna leśniczówka i biegną tory kolejowe, na których w pierwszych dniach II Wojny Światowej walczył pociąg pancerny „Śmiały”.

mapa
Fot. UG w Miedźnie

Nadleśnictwo Kłobuck przeznaczyło do wycięcia niemal cały las, który porośnięty jest wiekowymi dębami oraz bukami. Niektóre z nich wskazane do wycinki kwalifikują się do tego, by objąć je ochroną, ze względu na szczególną wartość przyrodniczą

Gruntownym zbadaniem sprawy 23 kwietnia 2021 roku zajęli się urzędnicy gminni. Po ich analizie Wójt Piotr Derejczyk wystosował 27 kwietnia do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kłobuck pana Jerzego Sądla list protestacyjny, w którym prosi o powstrzymanie działań i zmianę decyzji, która budzi uzasadnione protesty społeczeństwa oraz narusza równowagę przyrodniczą tego miejsca.

W przesłanej korespondencji poinformował również, że planowane do usunięcia drzewa rosną w miejscu historycznym i obecnie stanowią tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który został w roku 2020 wpisany do rejestru zabytków.

Kolejny podobny list protestacyjny wójt Miedźna wysłał 28 kwietnia do Ministra Klimatu i Środowiska pana Michała Kurtyki, podkreślając, że „niemy świadek” wydarzeń Bitwy pod Mokrą z 1 września 1939 roku i bohaterskiej postawy polskich żołnierzy walczących z niemieckim najeźdźcą zasługuje, by go ocalić, dlatego prosi o interwencję w tej sprawie.

Wójt Piotr Derejczyk podkreślił także, że Gmina Miedźno przystąpiła do prac legislacyjnych nad uchwałą zmierzającą do ustanowienia części znajdującego się na wskazanym terenie drzewostanu pomnikami przyrody.

Treść pisma skierowanego do Nadleśnictwa Kłobuck:

„Pragnę gorąco zaprotestować planom wycinki drzew w miejscowości Mokra na działce nr 952/4. W mojej ocenie jest to działanie pochopne i nieprzemyślane. Nie mogę się z tą decyzją zgodzić, ponieważ narusza ona nie tylko równowagę przyrodniczą w tym miejscu, ale budzi także uzasadniony protest społeczeństwa.

Mieszkańcy Mokrej zgłosili się do mnie w celu podjęcia działań mających na celu uniknięcie planowanej wycinki drzew. W przesłanym piśmie podnieśli, że zaznaczone do usunięcia drzewa to stare, stuletnie dęby oraz buki. Dodatkowo w trakcie przeprowadzonych w dniu 23.04.2021 r. oględzin pracownicy Urzędu Gminy ustalili, że drzewa w obwodzie mierzą ponad 300 cm, w związku z czym kwalifikują się do ustanowienia ich pomnikami przyrody. Gmina Miedźno podjęła prace nad uchwałą w sprawie ustanowienie ww. drzew pomnikami przyrody.

Planowane do usunięcia drzewa odgrywają istotną rolę dla otaczającego nas krajobrazu przyrodniczego. Rosną w bliskim sąsiedztwie historycznej leśniczówki oraz torów kolejowych, na których walczył pociąg pancerny „Śmiały”. Są one „niemymi świadkami” wydarzeń z 1 września 1939 r. jak również bohaterskiej postawy żołnierzy walczących w bitwie obronnej podczas II wojny światowej. Stanowią tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który został w roku 2020 wpisany do rejestru zabytków.

W pełni popieram protest mieszkańców, a działania Nadleśnictwa Kłobuck uważam za pochopne i nieodpowiednie. Proszę o ich wstrzymanie”.

Treść listu skierowanego do Ministra Klimatu i Środowiska:

„Pragnę gorąco zaprotestować planom wycinki drzew gatunku buk i dąb w miejscowości Mokra, w gminie Miedźno. Proszę Pana Ministra o podjęcie pilnej interwencji w tej sprawie.

W dniu 27.04.2021 r. wysłałem do Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kłobuck pismo z protestem dotyczącym planów wycinki drzew gatunku buk i dąb na działce na 952/4 w miejscowości Mokra, gmina Miedźno.

Uważam, że decyzja podjęta przez Nadleśnictwo Kłobuck jest nieprzemyślana oraz pochopna. Podobne zdanie wyrażają mieszkańcy Mokrej, którzy zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w ww. sprawie. Drzewa planowane do usunięcia to stuletnie dęby oraz buki. Pracownicy Urzędu Gminy podczas przeprowadzonych w dniu 23.04.2021 r. oględzin ustalili, że drzewa mają dużą wartość przyrodniczą, ich obwód mierzy ponad 300 cm, w związku z czym kwalifikują się do ustanowienia ich pomnikami przyrody. Gmina Miedźno podjęła prace legislacyjne nad uchwałą w sprawie ustanowienia ww. drzew pomnikami przyrody.

Planowane do usunięcia przez Nadleśnictwo Kłobuck drzewa odgrywają bardzo istotną rolę dla krajobrazu przyrodniczego naszej Gminy. Rosną w bliskim sąsiedztwie historycznej leśniczówki oraz torów kolejowych, na których walczył pociąg pancerny „Śmiały”. Są niemymi świadkami wydarzeń z 1 września 1939 r. oraz bohaterskiej walki żołnierzy podczas II wojny światowej. Stanowią tło dla Pomnika Pamięci Bohaterów Bitwy pod Mokrą, który w 2020 roku został wpisany do rejestru zabytków ruchomych.

Liczę na pomoc Pana Ministra w uratowaniu tego cennego drzewostanu przed bezmyślną i rabunkową wycinką”.