fbpx

Przebudowano drogę powiatową w Cielętnikach

W połowie kwietnia zakończyła się modernizacja drogi powiatowej 1081 w Cielętnikach w gminie Dąbrowa Zielona.

Prace drogowe objęły odcinek o długości 390 m. Na całej szerokości jezdnia ma teraz 6 m szerokości, a chodnik – 2 m.

– Zakres modernizacji obejmował wykonanie prac polegających na: poszerzeniu jezdni, wykonaniu podbudowy z kruszywa, ułożeniu nawierzchni z mieszanek mineralno–bitumicznych, rozbudowie  po północnej stronie drogi  chodnika z kostki brukowej, utwardzeniu  pobocza  po południowej stronie drogi kruszywem łamanym wraz z renowacją rowu – informuje dyrektor PZD w Częstochowie Roman Pakuła.

Wykonawcą robót był Michał Kowalski KOST. Wartość wykonanych prac wyniosła 482 243,89 zł.

mat. Starostwa Powiatowego w Częstochowie